Home ዜና ሓዱሽ ጨንፈር ደደቢት ማይክሮፋይናንስ

ሓዱሽ ጨንፈር ደደቢት ማይክሮፋይናንስ

55

ደደቢት ማይክሮፋይናንስ ኣብ ቐፅሪ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ (ማረት) ሓዱሽ ጨንፈር ከፊታ።

ኣብቲ ስነ ስርዓት ምኽፋት ንኡስ ጨንፈር ዝተረኸቡ ፈፃሚ ዳይሬክተር ትካል ማይክሮ ፋይናንስ ደደቢት ኣይተ ሙሉጌታ ብርሃነ፤ ደደቢት ቅድሚ 30 ዓመት ተመስሪታ ሰራሕ ኣብ ዝጀመረትሉ ቐፅሪ ማረት ዝኸፈተቶ ንኡስ ጨንፈር ንሰራሕትኛታት ማረትን ነበርቲ እቲ ከባብን ፋይናንሳዊ ኣገልግሎት ንምሃብ ብምሕሳብ ምኻኑ ገሊፆም።

ተወካሊ ማረት ኣይተ ጌታቸው ካልኣዩ ብግዳኦም ማረት ሰፊሕ ፋይናንሳዊ ምንቅሰቓስ ስለዘለዋ ብቐረባ ኣገልግሎት ንምርካብን ብፍላይ ድማ ፋይናንሳዊ ስራሕቲ ማረት ኣሳልጦ ክህልዎምን ሓጋዚ እዩ ኢሎም።

ማይክሮ ፋይናንስ ደደቢት ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ካብ ዝከፈተቶ ጨንፈር ብተወሳኺ ኣብ ቤት ህንፀት ከተማ መቐለ እውን ተወሳኺ ሓዱሽ ጨንፈር ከምዝኸፈተት ድወት ፀብፂቡ።