Home ዜና ውሽጢ ዓዲ መግለፂ ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ

መግለፂ ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ

84

ማሕበረሰብ ሙስሊም መበል 1445 ዓመት በዓል ዒድ ዓልድሓ/ዓረፋ/ እንተኽብር ዝተፀገሙ ወገናት ብምሕጋዝ ክኾውን ከምዝግባእ ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ፀዊዑ።

ሓፈሻዊ ቤትምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ናይ ሎሚ በዓል ዒድ ዓልድሓ ኣብ ተነፃፃሪ ሰላምን ብዙሓት ኣመንቲ ንሓጂ ናብ መካ ኣብ ዝኸድሉን ዝኽበር እዩ ዝበሉ ፕረዚደንት እቲ ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ሸኽ ኣደም ዓብድልቃድር ፤ ይኹን እምበር ብርክት ዝበለ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፀገም ከምዝርከብን ተመዛበልቲ ድማ ኣብ ዝኸፈአ ስቓይን ጥምየትን ወዲቖም ከምዘለውን ክዝንጋዕ የብሉን ኢሎም።

ህዝበ ሙስሊም ነቲ በዓል እንተኽብር መፅሓፍ ቁርኣን ብዝእዝዞ መሰረት ንዝተፀገሙ ወገናት ብምሕጋዝን ብምትሕልላይን ክኾውን ከምዝግባእ ድማ ሸኽ ኣደም ኣዘኻኺሮም።

ዒዲ ዓልድሓ ማለት መዓልቲ ታሕጓስን ፍስሃን እዩ ዝበሉ ዋና ፀሓፊ ሓፈሻዊ ቤትምኽሪ ጉዳይት እስልምና ትግራይ ሓጂ መሓመድ ካሕሳይ ብወገኖም በዓል ዒድ ዓልድሓ ፅባሕ 9/10/2016 ዓ.ም ብዝተፈላለዩ ሃማኖታዊ ስነ ስርዓት ከምዝኽበር ብምግላፅ ኩሉ ኣማኒ ኣብቲ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ተረኽቡ ዱውዓ ክገብር ፀዊዖም።

ኣብ ታሪካዊ መስጊድ ኣልነጃሺ ንህዝበ ሙስሊም ብሓፈሻ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ዝረብሕ ሓድሽ መንድር ንምህናፅ ኣብ እንረባረበሉ እዋን እዩ እቲ በዓል ዝኽበር ዝበሉ እቶም ዋና ፀሓፊ ንዕውትነት እቲ ፕሮጀክት ኩሉ ትግራዋይ እጃሙ ከበርክት ኣተሓሳስቦም።

#ብታደለ_ዳኘው