Home ዜና መግለፂ ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ

መግለፂ ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ

63

ሓይሊ ዕማም ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ ከከፋፍሎ ኣብ ዝጀመሮ ሓገዝ እኽሊ ንዘጋጠመ ጉድለት ፅሬት ተሓታትነት ክረጋገፅ ይሰርሕ ምህላዉ ኣፍሊጡ።

ሓይሊ ዕማም ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ ኣብ 2ይ ዙር ሓገዝ እኽሊ ፤ ናብ 26 ወረዳታት 25 ሽሕ ኩንታል ዕፉን ምጉዕዓዝ ጀሚሩ ዋላ እንተነበረ ብሰንኪ ጉድለት ፅሬት እቲ እኽሊ ግና እቲ ሓገዝ ከይከፋፈል ምውሳኑ ይዝከር ።

ነዚ ኣመልኪቶም ኣባላት እቲ ኮሚቴ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ እኽሊ ዝተበላሸወ፡ ፅሬት ዘይብሉን ንጥዕና ሓደጋ ብምዃኑን ወረዳታት ንህዝቢ ክዕድላ ከምዘይብለን ኣፍሊጦም።

ዛጊድ ናብ 13 ወረዳታት ትግራይ ዝተባፅሐ ልዕሊ 9 ሽሕ ኩንታል እኽሊ ዝተበላሸወን ባዕዲ ዝተሓወሶ ከምዝኾነን ኣባላት እቲ ሓይሊ ዕማም ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ ተጋዳሊት ብርኽቲ ሃይለ፡ዶክተር ደጀን መዝገቦን ከያኒ ኢሳያስ ታደሰን ገሊፆም።

ኣብ ቐረብ እኽሊ ንዘጋጠመ ፀገም ፅሬት ኣመልኪቱ ዝውሰድ ስጉምቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ዕላው ከምዝግበር እቶም ኣባላት ኣፍሊጦም ።

#ብገ/መድህን _ተወልደመድህ