Home ዜና ተሳትፎ ማሕበር ልምዓት ዓጋመ ጨንፈር ዓባይ ብሪታንያ ኣብ ህንፀት ዝዓነው ትካላት።

ተሳትፎ ማሕበር ልምዓት ዓጋመ ጨንፈር ዓባይ ብሪታንያ ኣብ ህንፀት ዝዓነው ትካላት።

527

ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ጀኖሳይዳዊ ኲናት ዝዓነወ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ዓዲግራት ብማሕበር ልምዓት ዓጋመ ጨንፈር ዓባይ ብሪታንያ መጠናዊ ጽገና ተጌርሉ።

ነቲ ጽገና ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ቕርሺ ወፃኢ ከምዝተገበረሉ ድማ ወኪል ማሕበር ልምዓት ዓጋመ ጨንፈር ዓባይ ብሪታንያ ኣይተ ብርሃነ መለስ ሓቢሮም።

ጽሬት እቲ ሆስፒታል ንምሕላው እውን ንሓደ ዓመት ዝጸንሕ መሃያ 4 ሰራሕተኛታት ከምዝሸፈኑ ዝሓበሩ ኣይተ ብርሃነ መለስ ፤ ንቐጻሊ መጸራረዪ ማሽን ንምቕራብ ትልሚ ከምዘለዎምን መንግስቲ ድማ ካብ ቐረጽ ናፃ ድጋፍ ክህቦምን ሓቲቶም።

ሓፈሻዊ ሆስፒታል ዓዲግራት ሕጽረት መድሓኒትን ኦክስጅንን ጥራሕ ዘይኰነስ ሰኣን ጽሬት ኣደታትን ህፃናትን ብረኽሲ ንሞት ይቃላዓ ከምዘለዋ እዚ ሓገዝ ጸገማትና ዘቃልልን እዩ ዝበሉ ድማ ምክትል ኣካያዲ ስራሕ እቲ ሆስፒታል ኣይተ ግርማይ ግተት እዮም።

ከንቲባ ከተማ ዓዲግራት ኣይተ ሰለሙን ሃይለየሱስ ብወገኖም ፥ ንሰናይ ተግባር ማሕበር ልምዓት ዓጋመ ጨንፈር ዓባይ ብሪታንያ ድሕሪ ምምስጋን ፤ ንዝያዳ ስራሕ ኣድላዪ ደገፍ ከምዝገብሩ ኣረጋጊፆም።

ተወካሊ ዓበይቲ ዓዲ መምህር ካሳ ወልደጀወርግስ ድማ ሓይልታት ጄኖሳይድ ህዝቢ ትግራይ ዘጽነትዎ ቀጥታ ብምጭፍጫፍ ጥራሕ ዘይኮነስ ትካላት ጥዕናን ትምህርትን እውን ዒላማ ብምግባር እዮም ምስበሉ ፤ እዚ ማሕበር ኣብዘን መሰረት ልምዓት ዘበርከቶ ሓገዝ ዘዅርዕ ከምዝኾነ ገሊፆም።

#ኤፍሬም_ረደሀይ