Home ዜና ዒድ ኣልዓድሓ ኣብ ማይጨዉ

ዒድ ኣልዓድሓ ኣብ ማይጨዉ

72

በዓል ዒድኣልዓድሓ ዓራፋ እንተንኽብር ዝተፀገሙን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ተመዛቢሎም ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት ዝርከቡን ወገናትና ብምሕጋዝ ክኸውን ይግባእ ክብሉ ሰዓብቲ እምነት እስልምና ነበርቲ ከተማ ማይጨው ተዛሪቦም።

ፀሓፊ ጉዳያት እስልምና ዞባ ደቡብ ሸኽ ከድር ዓብዱልቓድር ጁሃር ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ህዝቢ ትግራይ ብምኽንያት ኣብ ትግራይ ዝተኣወጀ ወራር ንፀገማት ተቓሊዑ እዩ ዘሎ ብምባል ማሕበረሰብ ሙስሊም ተረኺቡ ዘሎ ተነፃፃሪ ሰላም ተጠቒሙ ሃይማኖታዊ መፅሓፍ ብዝእዝዞ መሰረት ነቲ በዓል ከኽበርን ፀዊዖም።

#ኣስናቀ_መሓመድ