Home ዜና ዜና ትግርኛ ምሸት ሰዓት 1፡00 – 5 መስከረም 2015 ዓ/ም

ዜና ትግርኛ ምሸት ሰዓት 1፡00 – 5 መስከረም 2015 ዓ/ም

800
0
Previous articleብግንባር ፀሊሞ ዝመፀ ፀላኢ ሙሉእ ብሙሉእ ተደምሲሱ ፡፡ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣባል ሰንትራል ኮማንድ ትግራይ
Next articleጉጅለ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዘካይዶ ዘሎ ተኸታታሊ ደብዳብ ድሮን ፋሽስታዊነቱ ካብ ምርግጋፅ ሓሊፉ ኣብ ባይታ ዝገጥሞ ዘሎ ስዕረት ዘቐይር ኣይኮነን!!