Home ዜና ዲያስፖራ ትግራይ  ድምፂ ህዝቢ ትግራይ

ዲያስፖራ ትግራይ  ድምፂ ህዝቢ ትግራይ

597
0

ዲያስፖራ ትግራይ ድምፂ ህዝቦም ብምኳን ዘካየድዎን ዘካይድዎ ዘለዉ ቃልስን ዝለዓለ ምኳኑን እዚ ድማ ተጠናኪሩ ክቕፅልን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣፍሊጣ፡፡

ፋሽስታውያንን ወረርትን ሓይልታት ህዝቢ ትግራይ ንምፅናት ዘካየድዎ ኲናት ጀኖሳይድን ሐዚ ዘካይድዎ ዘለዉ ዕፅዋን ዓፀቦን ከብቅዕን ማሕበረሰብ ዓለም ፅዑንትኡ ከዕርፍን ዲያስፖራ ትግራይ ድምፂ ህዝቦም ብምኳን ዘካየድዎን ዘካይድዎ ዘለዉ ቃልስን ዝለዓለ ምኳኑን እዚ ድማ ተጠናኪሩ ክቕፅልን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣፍሊጣ፡፡

ተወካሊ ፈፃሚ ዳይሬክተር ማልት ኣይተ ተስፋይ ገ/እግዚኣብሄር ዲያስፖራ ትግራይ  ህዝቢ ትግራይ ኣጋጢምዎ ዘሎ ምፅናት ዘርኢ ከብቕዕን ማሕበረሰብ ዓለም ክፈልጦን ፈሊጡ ድማ ርኡይ ስጉምቲ ክወስድን ዘካይድዎም ዘለው ኩለመዳይ ስራሕቲ ዲፕሎማሲ ከምዘመስግኑን ኣፍልጦ ከምዝወሃቦን  ገሊፆም፡፡

ብተወሳኪ ድማ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዘቅረበቶ ፃውዒት ሓገዝ ሓደ ዲያስፖራ ንሓደ ስድራ ተቀቢሎም ንዝገበርዎ ዘለዉ ሓገዝ ብምምስጋን ንቀፃሊ እውን ተጠናኪሩ ክቅፅል ኣይተ ተስፋይ ሓቢሮም፡፡

ብሰንኪ ክባን ዕፅዋን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት ከምዝርከብ ዝገለፁ ኣይተ ተስፋይ ኩሉ ነዚ እኩይ ተግባር ፋሽስታውያን ክቃለሶ ድማ ፀዊዖም፡፡

ብኣበባ ፅጋቡ

Previous articleምቅላል ዓፀባን ጥሜትን
Next articleምውፃእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዝወረሮ መሬት ትግራይ