Home ዓለምለኻዊ ዜና ፃውዒት ምንባር ማዕቐብ

ፃውዒት ምንባር ማዕቐብ

201

ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዓበይቲ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ዝፈፀሙ ኣካላት፣ ማዕቐብ ክንበረሎም ዜጋታትን ነበርትን ካናዳ ፀዊዖም።

እቶም ዜጋታት ፌርማ ኣተኣኻኺቦም ንፓርላማ እታ ሃገር ኣብ ኣብ ዘቕረብዎ ፃውዒት ኣብ ተጋሩ፣ታሚል፣ርዋንዳውያን ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ሽዱሽተ ማሕበረሰብ ዓለም ገበን ኲናትን ገበን ኣንፃር ሰብኣውነትን ዝፈፀሙ ኣካላት መንግስቶም ማዕቐብ ከንብር ሓቲቶም።

ኣብቶም ዝሓለፉ ዓሰርተ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ዝፈፀሙ ኣካላት ርኡይ ስጉምቲ ኣይተወሰደን ኢሎም ከምዝኣምኑ ዝገለፁ እቶም ነበርቲ እዚ ድማ ገበናት ኲናትን ገበን ኣንፃር ሰብኣውነትን ተጋዲዱ ክቕፅል ምኽንያት ኮይኑ እዩ ኢሎም።

ንማሕበረሰባት ትግራይ ሓዊሱ እቶም ግዳይ ጀኖሳይድ ዝኾኑ ማሕበረሰባት ኣብ ካናዳ ክሰፍሩ ዝኽእልሉ ዕድል ክፍጠረሎም እውን ሓቲቶም።

ንኲናት እስራኤልን ጉጅለ ዕጡቕ ሓማስን ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ጋዛ ዝበፅሕ ዘሎ ጨፍጫፍ ንምክልኻል፤ ኣብ ካናዳ ዝርከቡ ዜጋታት ኣብ ጋዛ ዝርከብ ኣባል ስድረኦም ቀልጢፎም ናብታ ሃገር ዝስሕብሉ መስርሕ ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ብመንግስቲ ካናዳ ዕላዊ ምግባሩ ይዝከር።

#ብዛይድ_ተስፋይ