Home Authors Posts by beshir seid

beshir seid

114 POSTS 0 COMMENTS

ትዕዝብቲ:መቐለ ውሕጅ ዝደፍራ ከተማ

---- መቐለ: ውሕጅ ዝደፍራ ከተማ መቐለ ክረምቲ ክኣቲ ከሎ ፅቡቕ ስምዒት ኣይስምዓን:: አሸንካይዶ ዘኒቡስ ደበንበን እንተይሉ እውን ስኽፍኽፍ እዩ ዝብላ:: መንገድታታ ምስ ዝናብን ውሑጅን ይሳነዩ እምበር...

ዝኽሪ መዓልቲ ሰማእታት ከተማ ራማ ዓዲ 4

ኣብ ከተማ ራማ ዓዲ 4 መበል 36 ዓመት ዝኽሪ ሰማእታት ዝተፈላለዩ ክፋል ሕብረተሰብን ኣካላት ፀጥታን ኣብ ዝተረኸብሉ ብሰልፍን ምብራህ ጥዋፍን ተኸቢሩ። ተሳተፍቲ እቲ ሰልፊ ዝተኸፈለ...

ምረቓ ተምሃሮ ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ዓዲግራት

ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ዓዲግራት ብዝተፈላለዩ ሞያታት ካብ ደረጃ ክልተ ክሳብ ደረጃ ኣርባዕተ ብስሩዕ ዘሰልጠኖም ክልተ ሚኢትን ዒስራን ሸሞንተን ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 427 ተምሃሮ ኣመሪቑ። ዲን...

ምርቓ ፕሮጀክታት ኣብ ከተማ መቐለ

መበል 36 ዓመት ዝኽሪ ሰማእታት ምኽንያት ብምግባር ብምምሕዳር ከተማ መቐለ ንሰድራ ስውኣት መሸጢ ስሚንቶ ዝውዕል ሼድን፣ መሰረተ ልምዓት መብራህቲ ትራፊክን ጎደናታትን፣ መፋስሳት ከምኡ እውን...

ታሪኽ ኣብዚ ዕለት

"ሓውዜን ወ ቶጎጋ ህዝቢ ትግራይ መሰል ዓርሰ ውሳንኡ ንምርግጋፅ የካይዶ ብዝነበረ ኣንፃር ደርጊ ዘቕነዐ ብረታዊ ቓልሲ፣ ኣብዝሓ ከባብታት ትግራይ ካብ ቍፅፅሩ ወፃኢ ዝኾነኦ ውልቀ መላኺ...

ምረቓ ምእላይ ንመስኖ ዝውዕል ማይ

ኣብ ወረዳ ሳምረ ጣብያ ለምለም ዓረና ካብ ሩባ ዛምራ ምእላይ ንመስኖ ዝውዕል ማይ ተመሪቑ። ብምትሕብባር ቢሮ ማይን ኢነርጅን ትግራይን ኢፋድን ልዕሊ 60 ሚሊዮን ብር ወፃኢ...

ዝኽሪ ሰማእታት ትግራይ

መዓልቲ ሰማእታት 15 ሰነ 2016 ዓ/ም "ሕድሪ ስውኣትና ንሕውየት" ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ከምዝኽበር ኾምሽን ሓርበኛታት ትግራይ ኣፍሊጡ። ትግራይ በቢ መዋእሉ ዝገጠምዋ ፈተናታት ንምምካት ማእለያ ዘይብሉ...

በዓል ዒድ ኣልኣድሓ ዓረፋ ኣብ ከተማ ዓዲግራት

በዓል ዒድ ኣልኣድሓ ዓረፋ ተምሳሌት ሰላምን ምትሕግጋዝን እዩ ኢሎም ሰዓብቲ እስልምና ከተማ ዓዲግራት ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝነብሩ ሰዓብቲ እምነት እስልምና መበል 1445 ዓመት በዓል ዒድ...

ዒድ ኣልዓድሓ ኣብ ማይጨዉ

በዓል ዒድኣልዓድሓ ዓራፋ እንተንኽብር ዝተፀገሙን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ተመዛቢሎም ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት ዝርከቡን ወገናትና ብምሕጋዝ ክኸውን ይግባእ ክብሉ ሰዓብቲ እምነት እስልምና ነበርቲ ከተማ...

መድረኽ ዘተ አብ ኽራማት ትግራይ

ኩነታት ዝናብ ክራማት 2016/17 ዓ.ም እናተኸታተልካ ናብ ረብሓ ምውዓል ከምዘድሊ ኢንስቲትዩት ትንበያ ሜትሮሎጂ ጨንፈር ትግራይ ኣገንዚቡ፡፡ ኢንስቲትዩት ትንበያ ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያ ጨንፈር ትግራይ ፣ኣብ ትግራይ ንዝቕፅሉ...