Home Authors Posts by Mearg Luel

Mearg Luel

7 POSTS 0 COMMENTS

ሓገዝ መድሓኒትን ናውቲ ሕክምናን

ዪንሴፍ  ናይ ዓሰርተ ሽዱሽተ ሚልዮን ብር ዝግመት መድሓኒትን ናውቲ ንቢሮ ጥዕና ትግራይ ብሓገዝ ሂቡ፡፡ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ኣማኒኤል ሃይለ እቲ ሓገዝ ናብ 32...

ብኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ማሲንጋ ኢርቪን ዝተመርሐ ጉጅለ ልእኽ ምስ ላዕለዎት...

  መንግስቲ ፌደራል ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ሕገ መንግስትን ውዕል ፕሪቶርያን ወፃኢ ጉዳይ ዞባ ምዕራብ ብሪፈረንደም ክውድኦ እየ ኢሉ ዝሃቦ  መግለፂ ተቐባልነት የብሉን ክብሉ  ...

ጉዱኣት ኣካል ንጎኒ ብምግዳፍ ዝረጋገፅ ሙሉእ ዳግመ ህንፀት ትግራይ የለን ክብሉ...

ፕሬዝደንት ጌታቸው ረዳ ብብርኪ ክልል ንመበል29 ግዘ ዝኸበር ዘሎ መዓልቲ ኣካል ጉዱኣት ከም ህዝቢ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ሕልውና ኣብ ዝወደቅናሉ ግዘ ጥራሕ ዘይኮነስ ህዝብና...

ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ምስ ኣምባሳደር ፈረንሳይ ኣብ ኢትዮጵያ ሚስተር ሬሚ ማሬሾ...

ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ምስ ኣምባሳደር ፈረንሳይ ኣብ ኢትዮጵያ ሚስተር ሬሚ ማሬሾ ሎሚ 24 ሕዳር 2016 ዓ/ም ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ተቐቢሎም...

ምንጪ ስልጣነ፣ቦኽሪ ጥበብን ፍልፍል ኩሎም መቦቆላዊ ውህብቶ ትግራይ ኣኽሱም

ኣሰር ኩሎም ሕላገታዊ መለለዪ ባህሊ ታሪኽን ተፈጥራዊ ኣሰራትን ዝርከበሉ ኣኽሱም ውፅኢት ኣእምራዊ ኢድን ልዑል መጠን ኣተሓሳስባ ፣ኣብ ልዕልን ትሕትን መሬት ዝተነፀፉ ውቁር ታሪካት ኣኽሱም...

ካብ ዘለናሉ ቁጠባዊ ፀገም ቀልጢፍና ክንትስእ ኢና ኢሎም ኣብ ስራሕቲ ሓፂነ...

ፀላእትና ሃፍትናን ንብረትናን እምበር ክእለትናን ፍልጠትናን ስለዘይወሰድዎ ካብ ዘለና ቁጠባዊ ፀገም ቀልጢፍና ክንትስእ ኢና ኢሎም ኣብ ስራሕቲ ሓፂነ መፂን ዝተዋፈሩ መናእሰይ  ክፍለ ከተማ ሰሜን...

ፕሬዚዳንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ምስ ኣምባሳደር ኣየርላንድ ኣብ ኢትዮጵያ...

ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ ንኣምባሳደር ኣየርላንድ ኣብ ኢትዮጵያ ኒኮላ በርነን ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ተቐቢሎም ኣብ ዝዘተይሉ እዋን መንግስቲ ኣየርላንድ መቐፀልታ እቲ ዝሓለፉ ዓመታት ንህዝቢ...