ህዝብን መንግስትን ትግራይ ካብ ብጊሓቱ፣ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ብዘተን ሰላምን ጥራሕ ይፍታሕዝብል ፅኑዕ መትከል ሒዞም ተቃሊሶም እዮም፡፡ ጠንቅን ሳዕቤንን ዂናት ብክልሰ ሓሳብ ከይኰነስብተግባር ዝፈልጡዎ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣብ ልዕሊኦም ተኣዊጁ ዝተተግበረ ሰነ-ልቦናውን ቅሉዕወታደራውን ኲናት፣ እንትርፊ ህልቂትን ዕንወትን ዘመፀኦ ፋይዳ ከም...
ብተደጋጋሚ ፆታዊ ዓመፅ ውንኣ ስሒታ ብምንባራ እቶም ኣብ ልዕሊኣ ፆታዊ ጥቕዓት ዝፈፀሙ ሓይልታት ፅንተት ቁፅሮም ክንደይ ምዃኖም ክትዝክሮም ኣይከኣለተን።እዛ ንእስቲ ፀላእቲ ንዞባ ምዕራብ ትግራይ እንትቆፃፀሩ ነይሩ እቲ ግፍዒ ዝተፈፀማ። ካልእ ግዳይ ፆታዊ ዓመፅ ወረርቲ ዝኾነት ንእስቲ ነባሪት ከተማ ሓውዜን ብወገና...
ንውፅኢታዊነት ዘተ ሰላም ትግራይን ኢትዮጵያን ምውፃእ ሰራዊት ኢሳያስ ወሳኒ ኢዩ ከምዝኮነ ፓርላማ እንግሊዝ ኣፍሊጡ፡፡ኣብ መንጎ መንግስቲ ትግራይን ኢትዮጵያን ተበፂሑ ዘሎ ስምምዕነት ሰላም ውፅኢታዊ ንክኸውን፤ ሰራዊት ውልቀ መላኪ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጠቕሊሉ ካብ ኢትዮጵያ ክወፅእን ኣብ ትግራይ ክፍፀም ዝፀንሐ ፆታዊ ዓመፅን...
ፖለቲካዊ ፍልልያትን ፀገማትን ብዘተ ናይ ምፍታሕ ጉዳይ ናይ ትማሊ፣ ሎሚ ወትሩን መትከላዊ ቅዋምህወሓት እዩ!!ቅድሚ ኹሉን ልዕሊ ኹሉን፣ ኣብቶም ዝሓለፉ 47 ናይ ቃልስን ዓወትን ዓመታት፣ ካብ ህዝባዊ መትከሉ ነቕ ከይበለ፣ ህዝቢ ትግራይ፣ ኣብ ጎኑ ኣሰሊፉ ኣብ ኩሎም ብጣዕሚ ፈተንቲ መድረኻት...
ህዝቢ ትግራይ ውሑስ ሰላም ይረጋገፅ፣ ሕገ መንግስቲ ይከበር፣ መሰል ዓርሰ ውሳነይ ኣሕሊፈ ኣይህብን ስለዝበለ ጥራሕ ኣብ ልዕሊኡ ታሪክ ይቕረ ክብሎ ዘይግባእ ክሕደት፣ ግፍዕን በደልን እናተፈፀመሉ መፂኡን ኣሎን። እዞም ህዝቢ ትግራይ ካብ ገፅ መሬት ንምጥፋእ ዓሊሞም ኩሉ ዓይነት ምድላዋት ገይሮም...
መምህር ልደቱ ገ/ስላሰ ብማስትሬት ድግሪ ኣብ ዩኒቨርስቲ ሐዋሳ ንልዕሊ ሸውዓተ ዓመት ኣብ ምምህርና ተዋፊሩ ዓርሱን ቤተሰቡን ተረቢሑ ሃገር ዝቕይር ወለዶ ኣብ ምፍራይ ይረባረብ ነይሩ፡፡ ይኹን እምበር በቲ ኣብ ኢ/ያ ዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ መምህር ልደቱ ስርሑ ብኣግባቡ ዘስርሕ  ባይታ ምስ...
ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ብቕልጡፍ ክኣትዉ ከምዝግባእ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ፀዊዖም፡፡ ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ብህፁፅ ክኣትዉ ከምዝግባእ ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ፀዊዖም፡፡ ብፍላይ ድማ ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶርያ ናብ ትግራይ ከም ምግብን መድሓኒትን ዝኣመሰሉ መሰረታዊ ድልየታት...
ዝተጣፍኡ ስድራ ብቴሌፎን ናይ ምርኻብ ስራሕ ንምቕፃል ይሰራሕ ኣሎ፡-ማሕበር ቀይሕ መስቀል ጨንፈር ትግራይ፡፡ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ጨንፈር ትግራይ ኩነታት ዘተ ሰላም ናብ ተግባር እንተወሪዱ ኣቋሪፅዎ ዝነበረ ብስንኪ ኲናት ዝተጣፍኡ ስድራ ብቴሌፎን ናይ ምርኻብ ስራሕ ከምዝቕፅለሉ ሓቢሩ፡፡ ኣብ ትግራይ ብዘጋጠመ ወራር ስዒቡ...
ብውልቀ መላኺ ኢሳያስ ዝምራሕ እኽብካብ ሓይልታት ወረርቲ ብወታሃደራዊ ሕጊ ዘይፍቀድ ውግእ የካይዱ ከምዘለዉ ይፍለጥ፡፡ ብፍላይ ኣብ መንበሪ ሓረስቶትን ዝራእቶምን ድፋዕ ገይሮም ይትኩሱ ኣለዉ፡፡ ከም ሳዕቤኑ ድማ ሓረስቶት ንሞት ክቃለዑ ክፈናቐሉን ዝራእቶም እውን ይባራዕ ከምዘሎ ድማ ኣብ ቢሮ ሕርሻን ገፀር ልምዓትን...
----- ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ኣካል ህልውንኡ ከረጋግፀሉ ከይተፀበየን ከይለመነን፣ ሰላም መትከሉ ገይሩ ሳላ ዝተቃለሰን ኣብ ቅድሚ ዓለም ቀሪቡ እቲ ዝብህጎ ሰላም ብልዝብ ክዓትሮ ይሰርሕ ኣሎ። ስለዝኾነ ድማ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዘሎ ኩሉ ትግራዋይ ነዚ ተቐሪቡ ዘሎ መኣዲ ሰላም ብሓባር...