ህዝቢ ትግራይ ካብ 24 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ጀምሩ ኣብ ልዕሊኡ ብዝተኣወጀ ቅሉዕ ወታደራዊ ወራርን ወፍሪ ጀኖሳይድን ምኽንያት ከቢድ ናይ ህልውና ሓደጋ ስለዘጋጠሞ ንህልውንኡ ክብል መሪር ቃልሲ እናካየደ ይርከብ። በዚ እው ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ኣብ ልዕሊኡ ማእለያ ዘይብሉ ክሕደት፣...
ፋሽስታውያን ፀላእቲ ኣብ ከተማ ማይጨውን ከባቢኣን ኣብ ዘከየዱዎ ተደጋጋሚ ደብዳብ ከበድቲ አፅዋራትን ድሮንን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያነ ሰባት ሞትን ከቢድ መቕሰልቲን ኣብፂሖም። እዚ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ይፍፀም ዘሎ ፅንተት ህዝቢ ትግራይ ብዘላቒነት ክንናገፍ ድማ ቓልስና ከነሕይል ይግባእ ኢሎም ግዳይ እቲ...
ጉጅለ ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሎሚ ዕለት 19 ጥቅምቲ 2015 ዓ/ም ስዓት 4:00 ንጉሆ  ኣብ ከተማ ዓዲ ግራት  ኣብ ልዕሊ መንበሪ ሰላማውያን ብዝፈፀምዎ ፋሽስታዊ ደብዳብ ከቢድ ብረት ክሳብ ሕዚ ክልተህፃናት ዝርከብዎም 5 ሰባት እንትሞቱ ብርክት ዝበሉ...
ልፍንታውያን ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ንምፅናት ዓሊሞም  ብኩሎም ግንባራት ዝጀመርዎ መጠነ ሰፊሕ ወራር ብልዑል ፅንዓትን መስተንክራዊ ጅግንነትን ሓየት ሰራዊትና ይምከት ኣሎ። ልፍንታውያን ፀላእቲ ንፃውዒት ሰላም ተሓሲሞም ካብ 18 ነሓሰ 2014ዓ.ም ጀሚሮም እናካየድዎ ዝርከቡ ወፍሪ ምፅናት ህዝቢ ትግራይ ብመስተንክራዊ ጅግንነትን...
ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ************************* ወራር ብርሰት ብዝግባእ ንምምካት ኩሉ ይረባረብ!! *************************** ልፍንታውያን ወረርቲ ሓይልታት ቅድሚ ሕዚ ጀሚሮም ዘይዛዘምዎ ወፍሪ ጀኖሳይድ ብምጥንኻር ህዝቢ ትግራይ መሊኦም ንምጥፋእ ኩሉ ዓቕምታቶምን ተኽእሎታቶምን ኣዋዲዶም ይረባረቡ ኣለዉ። ናይ ጥፍኣት ዕላምኦም ሙሉእ ብሙሉእ ንምትግባር ድማ...
ምርጫና ሓደን ሓደን እዩ:: ነዚ ወራርር እዚ ንምፍሻል ኩሉ ነገር ክንገብር ኢና  ንገብር እውን ኣለና ።ሰራዊትና ህዝቡ እንትፈናቐል እንትርኢ ሕራነኡ ዕምቆት ክህልዎን ዝያዳ ክሕርንን ጌርዎ ኣሎ። üሰራዊትና ካብ ዝፀሮ ንላዕሊ መንእስይ ትግራይ ይስለፍ ኣሎ። ዓብለቕለቕ እዩ ኢሉ።ክውስን እዮም ጌሮምዎ። ዝገደፍናዮ ቦታ...
ኣብ ትግራይ ኣትዮም ዘለዉ ልፍንታዊያን ፀላእቲ ክቕበሩ እዮም። ፀላእትና ምስ ሰራዊትና ክገጥሙ ከምዘይኽእሉ ይፈልጡ እዩም። ሰራዊት ትግራይ ፀላእትና መሊኡ ናይ ምቅባፅ ዓቕሚ ዘለዎ ሰራዊት እዩ። ፀላእትና በበይኖም ክገጥሙና ከምዘይኽእሉ ኣረጋጊፆም እዩም። ሓዱሽ ወለዶ መንእሰይ ትግራይ ኣዝዩ ኣገራሚ ዝኾነ መስተንክራዊ ታሪኽ ይሰርሕ ኣሎ።...
ጉጅለ ፋሽስት ኣብይን ወልቀመላኺ ኤሳያስን ኣብ ከተማ መቐለ ሰንበት 13 ጥቅምቲ 2015 ዓ/ም ፍርቂ ለይቲ ብዘካየዶ ደብዳብ ድሮን ሓደ ሰለማዊ ሰብ ቆሲሎ፡፡
ጉጅለ ፋሽስት ኣብይ ኣብ ከተማ ዓብይ ዓዲ ብዘካየዶ ደብዳባት ህፃናት ዝርከብዎም ንፁሃት ወገናት ግዳይ ሞትን መቑሰልትን ኮይኖም፡፡ ጉጅለ ፋሽስት ኣብይ ጥቅምቲ 13 2015 ዓ/ም ኣብ ከተማ ዓብይ ዓዲ ብዘካየዶ ደብዳባት ድሮን ህፃናት ዝርከብዎም ብርክት ዝበሉ ሰላማውያን ወገናት ግዳይ ሞትን መቑሰልትን...
ብልፍንቲ ህላው ህዝቢ ትግራይ  ንምጥፋእ  ዓሊሞም ዝተበገሱ ወረርቲ ንምድምሳስ ናብ ቃልሲ ዝተፀምበሩ መናእሰይ ከተማ መቐለ ህዝቢ ትግራይ ካብ ሕሉፍ ተግባር ፋሽስታውያን ተማሂሩ ሰሚሩ ክቃለስን  ክምክቶምን ፀዊዖም፡፡