Home Authors Posts by Editorial Team

Editorial Team

654 POSTS 0 COMMENTS

ኲናት ትግራይ ብዘተ ንምፍታሕ ብኣይተ ጌታቸው ረዳን ጀነራል ፃድቃን ገ/ትንሳኤን ዝምራሕ...

0
ክልተ ዓመት ይመልኦ ዘሎ ጀኖሳይዳዊ ኲናት ትግራይ ብዘተ ሰላም መዕለቢ ክረክብ ይግባእ ዝብል ፅኑዕ መርገፂ መንግስቲ ትግራይ ምዃኑ ዘዘኻኸረ ዕላዊ ደብዳበ መንግስቲ ትግራይ፤ ኣብ...

መልእክቲ ሓደሽ ዓመት ፕረዝዳንት መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

0
ዋግ ዋጎ ብርሃን ናብ እንርእየላ ዝለና ሓደሽ ዓመት 2015 ዓ/ም እንኩዕ ኣብፅሐኹም።  ህዝባዊ ኲናትና ብዝላዕለ ናህሪ ናብ ምሉእ ዓወት ዝሰጋገለሉ ብርኪ በፂሑ ኣሎ።ሓደሽ ዓመት 2015...

እዋናዊ መግለፂ መንግስቲ ትግራይ!

0
---- ተኸታታሊ ደብዳብ ከቢድ ብረትን ተወንጫፍን ኣረሜንያዊ መንግስቲ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ስዕረቱ ዘመላኽት እዩ!! መንግስቲ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ብኹሎም ግንባራት ዝኸፈቶምን የካይዶምን...

ስቕያት ተወለድቲ ትግራይ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ

0
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ደቂ ትግራይ  ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊኦም ዝወርድ ዘሎ በደልን ግፍዕን ተጠናኺሩ ይቕፅል ምህላዉ ግዳያት ወገናት ገሊፆም፡፡ ካብ ስራሕን መንበሪ ገዝኦምን እናተገፈፉ...

ካብ መግለፂ ኣባል ሰንተራል ኮማንድ መንግስቲ ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ

0
- ዝሓልፉ 11 መዓልቲታት ኣብ ትግራይ መስተንክራትን ታሪኽን ዝትመዝገበለን እየን። - ህዝቢ ትግራይ ሐዚ እውን ኣብ ደቅኻ ተኣማመን። - መስርዕ ሰራዊት ከይዛሪ ክንስለፍን ክንኸትትን ይግባእ። - ሰራዊት...

ካብ መግለፂ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ታደሰ ወረደ

0
25 ነሓሰ 2014 ዓ/ም - ገዜያዊ ተፅብኦ ቶኽሲ ደው ምባል ብፋሽስት ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ተጣሒሱ። - ኣብ ዝኾነ ስዓት እቲ ኲናት ከምዝጅምር ንፈልጥ ስለዝነበረና ኣይተዘገዕናን። -...

እዋናዊ መልእኽቲ መንግስቲ ትግራይ

0
ዝኸበርኩም ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ መሰል ዓርሰ ውሳንኡን ዴሞክራሲያውን መሰላቱን ይከበረለይ ስለዝበለ ጥራሕ ብጉጅለ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድን መላፍንቱን ኣብ ልዕሊኡ ቅሉዕ ወፍሪ ምጥፋእ ዘርኢ...

ስሑት ስልሒት ኲናት ኣብይ ኣሕመድ

0
ጉጅለ ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድ ግዝያዊ ተፃብኦ ደው ምባል ኣፍሪሱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ወሊዕዎ ዘሎ ኲናት፤ ብጥምየት ንዝተፀገመ ህዝቢ ንምምብርካኽ ትኹረት ዝገበረን ውፅኢት ዝተሰሓሓተ...

መልእኽቲ ፕረዝዳንት መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

0
ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ወገናት ዝካየድ ናይ ኣየር ደብዳብ፥ ውድቀት ናይ ፀላእትና ዘቀላጥፍ'ዩ! ፀላእትና፣ መቐፀልታ ናይቲ ዝሃንደስዎ ናይ ፅንተት ፕሮጀክት፣ ህዝቢ ትግራይ ብጥምየት ክዳኸም ክገብሩ...

ሰበር ዜና – ደብዳብ ነፋሪት ኣብ ከተማ መቐለ

0
ጉጅለ ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ነሓሰ 20 /2014 ዓ/ም ሰዓት 6፡40 ኣብ ከተማ መቐለ ደብዳብ ነፋሪት ፈፂሙ ኣሎ። እዚ ጉጅለ ፋሽሽቲ ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ...