Home Authors Posts by Editorial Team

Editorial Team

1321 POSTS 0 COMMENTS

ሓደሽ መረዳእታታት ግፍዒ

0
---- ኣብ ምዕራብን ካልኦት ከባቢታትን #ትግራይ ብሰራዊት ጉጅለ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ፣ ሰራዊት ውልቀ መላኪ ኢሳያስ ኣፈወርቅን  ገባቲ ሓይሊ ኣምሓራን ዝተፈፀሙ ሓደሽቲ መረዳእታታት ፆታዊ ዓመፅ፣ ጅምላዊ...

ሓበራዊ መግለፂ ተወከልቲ ሕብረት ኣውሮፓን ኣሜሪካን

0
ኣብ ትግራይ ህዝባዊ ግልጋሎታት ክኽፈቱ ፀቕጢ ከምዝገብሩ ተወከልቲ ሕብረት ኣውሮፓን ኣሜሪካን ገሊፆም፡፡ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ማይክ ሃመርን ፍልይቲ ልእኽቲ ሕብረት ኣውሮፓ ኣኔት...

ፀገም ተመዛበልቲ ጉድኣት ኣካል

0
ኣብ  ከተማ  ሽረ  እንዳስላሰ  ዝርከቡ ተመዛበልቲ  ጉድኣት ኣካል  ፀገሞም  ካብቲ  ካልእ ተመዛባሊ ንላዕሊ ዝከፍአን ኣዝዩ መሰከፍን  ምዃኑ ጉድእቲ  ኣካል ንእስቲ ታሪክ ታደሰ ኣብ ዘካየደቶ...

ቅዋም ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ዘተ ሰላም

0
ፍልይቲ ልእኽቲ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣኔቴ ዌበር ኣብ ትግራይ ዝተዓፀዉ ኣገልግሎታት ክክፈቱ፣ ምውፃእ ወረርቲ ሓይሊታትን ዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ንክኣትዉ ቀዳምነት...

ዳግመ ሕውየት ሃፍቲ ደኒ ትግራይ

0
ጎቦታትን ደኒን ትግራይ ብፍሽስታውያንን ወረርትን ኣብ ዝባኖም ዝዓረፉ ቀወምቲ ተክሊ ተቆሪፆም ብዘይ ዕረፍቲ ድማ ብከበድቲ ብረት ተደብዲቦም እዮም። ይኩን እምበር ኣብ’ታ ቁርፂ እዋን ህዝቢ...

3ይ ዙር መኸተ ፖርት ሱዳን

0
ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ኣንፃር ፋሽስታውያንን ውዲቶምን  ይቅፅል ኣሎ፡፡ እቶም ፋሽስታውያንን መላፍንቶምን ህዝቢ ትግራይ  ንምንብርካክን ንምጥፋእን ኩሉ ኣሎ ዝበልዎ መንገዲ ካብ...

ዝተቋረፀ ክትባት ቫይረስ ኮረና ኣብ ትግራይ

0
ብምትሕብባር ውድብ ጥዕና ዓለምን ዪኒሴፍን ንምክልኻል ቫይረስ ኮረና ካብ 4 ሓምለ 2014 ዓ/ም ጀሚሩ ን15 መዓልትታት ክወሃብ ዝፀንሐ ኣብ ቀዳማይ ዙር ኣብ ከተማ መቐለ...

ዝቕፅል ዘሎ መኸተ ሰለስተ

0
---- ኣካል መኸተ ሰለስተ ዝኾነ ፌስቲቫል ዲያስፖራ ትግራይ፤ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣውሮፓ ብድሙቕ ይቕፅል ኣሎ፡፡ ኣታዊኡ ንመኸተ ትግራይ ዝኾነ ፌስቲቫል ዲያስፖራ ትግራይ፤ ኣብ ልዕሊ...

ፋሽስቱ የአብይ ቡድን ባኖረው ከበባና ክልከላ 30.000 በላይ  የቤት እንስሳት በህክምና...

0
---- የትግራይ ግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ በየዓመቱ ከሃያ ሚሊዮን በላይ የቤት እንስሳት የክትባት አገልግሎት ሲሰጥ እንደነበር አውስተዋል፤ በዚህም ፋሽስቱ የአብይ አህመድ ቡድን የትግራይ ህዝብን ከምደረ-ገፅ...

ሞት እንስሳ ዘቤት

0
ፋሽስታዊ ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ ዘካይዶ ዘሎ ዕፅዋን ክልከላን ስዒቡ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 30 ሽሕ እንስሳ ዘቤት ብስእነት ክታበትን ሕክምናን ከምዝሞታ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገፀርን...