Home Authors Posts by tiumay

tiumay

7 POSTS 0 COMMENTS

ኢንተርፕራይዝ ስራሕቲ መንገዲ ትግራይ

0
ኢንተርፕራይዝ ስራሕቲ መንገዲ ትግራይ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና በጀት ዓመት ብልዕሊ 1 ነጥቢ 7 ቢልዮን ቅርሺ ሓደሽትን ነባራትን መሰረተ ልምዓት ከምዝህነፅ ሓላፊ እቲ ኢንተርፕራይዝ ኣይተ...

ምድላው በዓል ዓይኒ ዋሪ

0
በዓል ዓይኒ ዋሪ ሃይማኖታውን ባህላውን ትውፊታቱ ሓልዩ ብዝደመቐ ኣገባብ ንክኽበር ምድላዋት ተወጊኑ ፦ ቤት ፅሕፈት ባህልን ቱሪዝምን ከተማ ኣኽሱም ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ከተማ...

ስግኣት ወራር ዕስለ ኣንበጣ

0
ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣጋጢሙ ዝነበረ ወራር ዕስለ ኣንበጣ ካብ ዞባ ክሳብ ጣብያ ብዝተወደበ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ዋላ እንተተኸኣለ ሕዚ እውን ነታ ዞባ...

ሕውየት ደቂ ኣሸንዳን ምስናድ ታሪኽን  

0
 ሕውየት ትግራይ ብሕውየት ኣዴታት ትግራይ ክረጋገፅ ይግባእ አዴታት ኩለመዳይ ሕውየት ክረኽባ ድማ ክንሰርሕ ኢና፡-  ገባሪ ሰናይ ብሪጅ ባይ ብሪክ ሕውየት ትግራይ ብሕውየት ኣዴታት ትግራይ ክረጋገፅ...

ባህሊ ሕላገት መንነት ሓደ ህዝቢ እዩ-ሙሁራት

0
ዝኾነ ህዝቢ ናይ ምንባሩን ዘይምንባሩን ትርጉም ዝግለፅ ኣብ ታሪኽ፣ባህሊ፣ትውፊት፣ቋንቋ፣ፅሑፋዊን ስነ- ቓላዉን ሃፍትታቱ ዝተመስረተ እዩ። ነዚ እዉን እዩ ህልዉና ሓደ ህዝቢ ዝጠፍእ መግለፂ መንነታዊ ህልዉኑኡ ዝኾኑ...