Home Authors Posts by tiumay

tiumay

12 POSTS 0 COMMENTS

ሕብረት ኣውሮፓ ናብቲ ኣህጉር ዝግበር ዑቕባን ስደትን ኣመልኪቱ ሕጊ ኣውፂኡ፡፡

መምርሒ ስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን ቤት ምኽሪ ሕብረት ኣውሮፓ ቀንዲ ፖለቲካዊ ባእታታትን ምትሓዝ ስርዓት ስደተኛታትን ኣመልኪቱ ከካይዶ ዝፀንሐ ዘተ ብስምምዕነት ዛዚሙ፡፡ስርዓተ ዑቕባን ስደትን ንምምሕያሽ ዝኣተዎ መብፅዓ...

“ማዕረ ማዕረ እንስሳት ኣብ ግድብ ክንሰትይ ተገድድና፡፡” – ነበርቲ ጣብያ ማቻረ

ፀገም ቀረብ መስተ ማይ ጣብያ ማቻረ ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ጣብያ ማቻረ ንዓመታት ዝፀንሐ ዘይተፈትሐ ፀገም መስተ ማይ ሓደጋ ህልውና ኮይንዎም ከምዘሎ ነበርቲ እታ ጣብያ...

ትካል ስግግር ሕርሻ ትግራይ ሓደ ነጥቢ ሸሞንተ ሚልዮን ብር ዝዋገአን ዓሰርተ...

ኣይተ ገብረሂወት ምሩፅን ወ/ሮ ደስታ ገበረመድህንን ነበርቲ ወረዳ እንደርታ ጣብያ ዓራቶ እዮም። ዝራእቲ ክራማት ኣልዒሎም ብኩታ ገጠም ኣብ ልምዓት መስኖ እናነጠፉ ረኺብናዮም። ናይ ሎሚዘበን ልምዓት...

ሓደጋ ድርቅን ጥምየትን ንምምካት ዝተጣየሸ ኮሚቴ ሓይሊ ዕማም ተጣይሹ ዕላዊ ስርሑ...

--- ህዝቢ ትግራይ ካብ ጥምየትን ሞትን ንምድሓን ዝተጣየሸ ሓይሊ ዕማም ስርሑ ከምዝጀመረን ሰብኣውነት ዝስምዖ ኵሉ ሓገዙ ከቕርብን ፕሬዝዳንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ...

ኢንተርፕራይዝ ስራሕቲ መንገዲ ትግራይ

ኢንተርፕራይዝ ስራሕቲ መንገዲ ትግራይ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና በጀት ዓመት ብልዕሊ 1 ነጥቢ 7 ቢልዮን ቅርሺ ሓደሽትን ነባራትን መሰረተ ልምዓት ከምዝህነፅ ሓላፊ እቲ ኢንተርፕራይዝ ኣይተ...

ምድላው በዓል ዓይኒ ዋሪ

በዓል ዓይኒ ዋሪ ሃይማኖታውን ባህላውን ትውፊታቱ ሓልዩ ብዝደመቐ ኣገባብ ንክኽበር ምድላዋት ተወጊኑ ፦ ቤት ፅሕፈት ባህልን ቱሪዝምን ከተማ ኣኽሱም ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ከተማ...

ስግኣት ወራር ዕስለ ኣንበጣ

ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣጋጢሙ ዝነበረ ወራር ዕስለ ኣንበጣ ካብ ዞባ ክሳብ ጣብያ ብዝተወደበ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ዋላ እንተተኸኣለ ሕዚ እውን ነታ ዞባ...

ሕውየት ደቂ ኣሸንዳን ምስናድ ታሪኽን  

 ሕውየት ትግራይ ብሕውየት ኣዴታት ትግራይ ክረጋገፅ ይግባእ አዴታት ኩለመዳይ ሕውየት ክረኽባ ድማ ክንሰርሕ ኢና፡-  ገባሪ ሰናይ ብሪጅ ባይ ብሪክ ሕውየት ትግራይ ብሕውየት ኣዴታት ትግራይ ክረጋገፅ...

ባህሊ ሕላገት መንነት ሓደ ህዝቢ እዩ-ሙሁራት

ዝኾነ ህዝቢ ናይ ምንባሩን ዘይምንባሩን ትርጉም ዝግለፅ ኣብ ታሪኽ፣ባህሊ፣ትውፊት፣ቋንቋ፣ፅሑፋዊን ስነ- ቓላዉን ሃፍትታቱ ዝተመስረተ እዩ። ነዚ እዉን እዩ ህልዉና ሓደ ህዝቢ ዝጠፍእ መግለፂ መንነታዊ ህልዉኑኡ ዝኾኑ...