LATEST ARTICLES

ብዓል ሃፍቲ ዘርኡ ገ/ሊባኖስ (ዶ/ር) ኣብ 7ተ ዞባታት ኣብያተ ትምህርቲ ንምህናፅ ቃል ኣትዮም

0
ብዓል ሃፍቲ ዘርኡ ገ/ሊባኖስ (ዶ/ር) ኣብ ሸውዓቲኣን ዞባታት ትግራይ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ንምህናፅ ቃል ኣትዮም፡፡ ኣብ ሃገረ ናይጀርያ ካብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ዎልደስ ናይ ክብሪ...

ብርሰት ኣግራብ ንምክልኻል ኢለ እየ ምሂዘዮ-ናውቲ ሕርሻ ዝመሃዘ ሓረስታይ

0
ኣብ ወረዳ እምባ ኣላጀ ጣብያ ሰሳት ዝነባርነቶም ኣብ ምህዞ ናውቲ ሕርሻ ዝነጥፉ ዘለዉ ሓረስታይ ከነላልየኩም፡፡ እዞም ሓረስታይ ብርሰት ኣግራብ ንምክልኻል ዝሕግዝን ግዜን ጉልቦትን ሓረስታይ ዝቑጥብን...

                         

0
ሰራዊት ትግራይ ብዝኸፈሎ ኩለመዳያዊ መስዋእቲ ፀላእቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሃቂኖሞ ዝተበገሱን፡ዝፈፀምዎን ዕላማ ፅንተት ብሙሉእነት ከይፍፅሙን ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝተደገሰሉ ሙሉእ ፅንተት ክድሕን ኣኽኢሉ...

እዚ ስራሕ ኣብ ናብራይ ለውጢ ኣምፂኡለ እዩ- ኣብ ምርባሕ ደርሁ ዝተዋፈረ መንእሰይ

0
ኣብ ወረዳ እምባ ኣላጀ ከተማ ዓድሽሆ ኣብ ምርባሕ ደርሁ ዝተዋፈረ መንእሰይ ካብቲ ዝተዋፈረሉ ዓውዲ ስራሕ ተራባሒ ይኾውን ከምዘሎ ገሊፁ፡፡ መንእሰይ ፀጋይ ንጉሰ ኣብ ወረዳ እምባ...

”ትምህርቲ ብምጅማርና ሕጉሳት ኢና”-ተመሃሮ ቀደማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ገርሁ ስርናይ

0
ዋላ ስግኣት ፀጥታን ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማትን እንተሃለወና ትምህርቲ ምጅማርና ሕጉሳት ኢና ክብሉ ኣብ ወረዳ እገላ መምህራን ተመሃሮን ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ገርሁ ስርናይ...

በዓል ሃፍቲ ኣይተ ኣዘዞም ኣየለ መርዓ ኣባላት ስድርኦም ወፃእታት ንእንግዶት ምሳሕ ጉድአት ሰራዊት ኣዉዒሎም

0
በዓል ሃፍቲ አይተ ኣዘዞም ኣየለ መርዓ አባላት ስድርኦም ወፃእታት ንእንግዶት ምሳሕ ምግባር ሓዊሱ ልዕሊ 6 ሚልዮን ብር ኣብ ማእኸል መሐብሐቢ ጉድአት ሰራዊት መለስ አካዳሚ...

ብብርኪ ሃገር ሚዛናዊ ትካል ፍትሒ ስለ ዘየለ ፃንሒት መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ውድብ ሕቡራት...

0
ኣብ ኢትዮጵያ ኩሎም ዜጋታት ዝተኣማመንሉ ትካል ፍትሒ ብዘይምህላዉ፤ ፃንሒት እዋን መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ክናዋሕ ሁማን ራይትስዎች ፀዊዑ፡፡ እቲ ተሓላቒ...

በዓል መስቀል

0
እንኳዕ ንብርሃነ መስቀሉ ብሰላም ኣብፀሐኩም! ... ”መስከረም ብዕንበብኡ መርዓ ብዕልልትኡ“ ይብሉ ዓበይቲ፡፡ ወርሓ መሰከረም ሃይማኖታዊ ታሪካዊን ባህላውን በዓላት ዝኽበረላ ድምቕቲ ወርሒ እያ፡፡ መለወጢ ዘመን ብምዃና...

ዓዲ ዳዕሮ መቐፀልታን መግለፅን ጭካነ ፀለእቲ!

0
ተምሃሮ ቤቴልሄም ሃይለስላሰ፣ ህሊና ግደይ፣ ብርቱኳን ሓጎስን መቡ ዓሊን ነዚ ዝፈረሰ ዑና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መስከረም 17/ 2015 ዓ.ም ፀለእቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ነበርቲ...

ማሕበር ልምዓት እገላ አብ አዲስ አበባን ስዑዲ ዓረብን ምስ ዝርከቡ ተወለድቲ እገላ ብምትሕብባር ልዕሊ...

0
ተመሃሪት 7ይ ክፍሊ ንያት ይርጋለም  ብሰንኪ ኮረናን ጀኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይን ንልዕሊ ሰለስተ ዓመት ካብ መአዲ ትምህርቲ  ተፈልያ ብምፅናሕ ብዝተረኸበ ተስፋ ሰላም ናብ ቤት ትምህርቲ...