Home ዜና ምንባር እምነ ሰረት ፋብሪካ ስሚንቶ ቶጎጓ

ምንባር እምነ ሰረት ፋብሪካ ስሚንቶ ቶጎጓ

601

ፕሬዚዳንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ማሕበር ኣክስዮን ፋብሪካ ስሚንቶ ተጎጋ ኣብ ወረዳ እንደርታ ጣብያ ተጎጋ ንዘህንፆ ፋብሪካ ስሚንቶ ህንፀቱ ንምጅማር ሎሚ 15 ሰነ 2015 ዓ/ም እምነ ሰረት ኣንቢሮም። ኣብቲ ኣብ መዓልቲ ሰማዕታት ዝተሳለጠ ስነ-ስርዓት ምንባር እምነ ሰረት ኣመራርሓ ግዝያዊ መንግስቲ፣ ኣመራርሓ ውድባት፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ዓበይቲ ዓዲን ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕ/ሰብን ተረኺቦም።

ኣቦ ወንበር ቦርድ ፋብሪካ ሲሚንቶ ተጎጓ ኣይተ ኣሸናፊ ሃይሉ እቲ ፋብሪካ ብልዕሊ 17 ነጥቢ 5 ቢሊዮን ብር ካፒታል ዝተጣየሸ ኮይኑ እቲ ፋብሪካ ሕፅረት ሲሚንቶ ትግራይ ካብ ምቅላል ብተወሳኺ ብዝዕጠቖ ቴክኖሎጂ ኣብ ትግራይ ርኡይ ስግግር ከምዘለዎ ገሊፆም። እቲ ፋብሪካ ናይ 5 ሚሊዮን ብፅሒት[50 ሼር] ንኮምሽን ሓርበኛታት ትግራይ፣ 500 ሽሕ ብር ዝዋግኦም ናውቲ ትምህርቲ ደፍተርን ብርዕን ንተምሃሮ ጣብያ ደብረ-ናዝሬት ተዋሂቡ ኣሎ ዝበሉ ኣይተ ኣሸናፊ ብተወሳኺ ድማ እቲ ፋብሪካ ኣብ ዝትከለሉ ግራውቲ ዘለው ሓረስቶት ሰብ ብፅሒት ክገብሮም ወሲኑ ኣሎ ኢሎም።

#ብጥዑማይ ገዛኢ