Home ዜና ብኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ማሲንጋ ኢርቪን ዝተመርሐ ጉጅለ ልእኽ ምስ ላዕለዎት ሰብ...

ብኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ማሲንጋ ኢርቪን ዝተመርሐ ጉጅለ ልእኽ ምስ ላዕለዎት ሰብ መዚ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘትዩ

124
0

  መንግስቲ ፌደራል ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ሕገ መንግስትን ውዕል ፕሪቶርያን ወፃኢ ጉዳይ ዞባ ምዕራብ ብሪፈረንደም ክውድኦ እየ ኢሉ ዝሃቦ  መግለፂ ተቐባልነት የብሉን ክብሉ   ፕረዚዳንት ጌታቸዉ ረዳ ገሊፆም

ፕሬዝደንት ጌታቸው ነዚ ዝገለፁ ብኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ማሲንጋ ኢርቪን ዝተመርሐ ጉጅለ ልእኽ ምስ ላዕለዎት ሰብ መዚ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ኣብ ዘካየድዎ ዘተ እዩ

ፕሬዝዳንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳን ላዕለወት ስብ መዚ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳርን ብኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢ/ያ ማሲንጋ ኢርቪን ምስ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ዝነበሮም ፃንሒት፡ ፕሬዝዳንት ጌታቸው ውዕሊ ፕሪቶርያ ዘምፀኦም ፀጋታት ከምዘለው ነቲ ልኡኽ ከምዘቕረብሎምን፡ ኮይኑ ግና በቲ ውዕሊ መሰረት ወሰንቲ ሕቶታት ትግራይ ከምዘይተመለሱ መብርሂ ሂቦምዎም እዮም ክብሉ ፉሉይ ኣማኻሪ እቶም ፕሬዝዳንት ኣይተ ጎይታኦም ታጠቅ ይገልፁ

    ብመሰረት እቲ ውዕሊ ብወገን ትግራይ ክዕመሙ ዝግበኦም ስራሕቲ ከምዝተወጋገኑ፡ ኮይኑ ግና መንግስቲ ፌደራል በቲ ውዕሊ መሰረት ወረርቲ ካብ መሬት ትግራይ ክወፁን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱን ከምዘይገበረ እቶም ፕሬዝደንት ነቲ ልኡኽ ግልፂ ከምዝገበሩሎም ኣይተ ጎይታኦም ኣብሪሆም

ብፍላይ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ዝግለፅ ዘሎ ጉዳይ ሪፈረንደም ተቐባልነት ከምዘይብሉን ነቲ ውዕሊ ዝፃርር ምኻኑን ከምዝሓበርሎም ወሲኾም ኣረዲኦም

       ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ማሲንጋ ኢርቪን ብወገኖም ንሙሉእ ትግበራ ውዕሊ ፕሪቶርያን ኣብ ልዕሊ ትግራይ  በፂሑ ዘሎ ኩለ መዳይ ሓደጋ ንኽፍታሕ ምስ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ  ክንሰርሕ ኢና ምባሎም ኣይተ ጎይታኦም ኣብሪሆም

                         እያሱ በርሀ

Previous articleድርቂ ብዘስዓቦ ጥሜት ኣብ ዝኸፈአ ኩነታት ዝርኸቡ ነበርቲ ጣብያ ሰንዓለ ህፁፅ ሓገዝ ክግበረሎም ፀዊዖም።
Next articleኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓዳጋ ጥሜት ንምዕጋት ብሄራዊ ሓደጋ ኮይኑ ከም ዝእወጅ ፕረዝደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊፆም