Home ዜና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓዳጋ ጥሜት ንምዕጋት ብሄራዊ ሓደጋ ኮይኑ...

ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓዳጋ ጥሜት ንምዕጋት ብሄራዊ ሓደጋ ኮይኑ ከም ዝእወጅ ፕረዝደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊፆም

125
0

ኣይተ ጌታቸው ነዚ ዝገለፁ ምስ ተናሕናሕቲ ውድባት፣ መራሕቲ ሃይማኖትን ካልእት ዝምልከቶም ኣካላትን ህዝቢ ትግራይ ካብ ሓደጋ ጥሜት ንምድሓን ምእዋጅ ብሄራዊ ሓደጋን ምጥያሽ ኮምቴን ኣድሂቦም ኣብ ዝዘተይሉ እዩ።

ብጥሜት ዝመውት ሰብ ንምንካይ ኣብ ውሽጥን ደገን ዝነብሩ ግዱሳት ወገናት ዝገብርዎ ዘለው ምርብራብ ዝናኣድ ምዃኑ ዝሓበሩ ኣይተ ጌታቸው ዝያዳ ውፅኢት ዝህልዎ ብዝተወደበን ዝተማእኸለን ስለ ዝኾነ ንዕኡ ዝመርሕን ዘተሓባብር ኩሉ ዘሳተፈ ዓብይ ኮሚቴ ኣብ ሓፂር ግዜ ከም ዝጣየሽ ኣፍሊጦም።

ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ብግደኦም ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብዚ ሐዚ አዋን ልዕሊ ምድሕን ህዝቢ ካሊእ ኣጀንዳ ክህልዎ ኣይግባእን ዝበሉ እንትኾኑ እቲ ዝጣየሽ ኮሚቴ ብዘይ ዋዓል ሕደር ናብ ተግባር ኣትዮ ህዝዝቢ ካብ ሰላሕታዊ ፅንተት ንምድሓን ክሰርሕ ፀዊዖም።ብተወሳኺ እቶም ተሳተፍቲ ውሽጣዊ ዓቕምታትና ፀንቂቕና እናተጠቐምና ህዝቢ ዓለም ክበፅሐልና ድማ ጎናጎኒ ክንሰርሕ ኣለና ኢሎም።

ብብርሃነ መስፍን

Previous articleብኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ማሲንጋ ኢርቪን ዝተመርሐ ጉጅለ ልእኽ ምስ ላዕለዎት ሰብ መዚ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘትዩ
Next articleብምትሕብባር ላዕላዋይ ቤት ፍርድን ጀስቲስ ፎር ኦልን ኣብ ከተማ መቀለ ክካየድ ዝቀነየ መድረኽ ዳያኑ፣ ሬጅስተራር፣ ሹመኛታት ጉባኤ ምምሕዳር ዳያኑን ሓለፍቲ ኣብያተ ፅሕፈታት ኣብያተ ፍርድን ሕብተሰብ ዘለዎ ጠለብ ዳይነት ንምርዋይን ስረሖም ብዝበለፀ ንምጥንኻርን ሓጋዚ ምዃኑ ኣካላት ፍትሒን ዳይነትን ገሊፆም።