Home ዜና ወፈሪ ተኸላ ፈልሲ 2015/16 ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ

ወፈሪ ተኸላ ፈልሲ 2015/16 ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ

461
0

ክረምታዊ ተኸላ ፈልሲ እዚ ዓመት ብደረጃ ክልል ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ወረዳ ኣፅቢ ጣብያ ሩባ ፈለግ ኣመራርሓ ቢሮ ልምዓት ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮ፣ ኣመራርሓ ዞባ ምብራቕ ትግራይን ህዚቢ ወረዳ ኣፅብን ኣብ ዝተረኸብሉ ተጀሚሩ።

እቶም ኣመራርሓን ክኢላታት ሕርሻን ኣብ ወረዳ ኣፅቢ ጣብያ ሩባ ፈለግ ዊ ፎረስት ዝተበሃለ ፕሮጀክት ምስ ነበርቲ እታ ጣብያ ብምትሕብባር ዝሰርሖም ስራሕቲ ምሕዋይ ኸባቢ ንምዕዛብ ዑደት ኣካይዶም።

ብሰንኪ ኲናት ዝበረሱ ጎቦታት ዳግም ብምሕዋይ ናብ ንቡር ንምምላስ ይረባረቡ ከምዘለዉ እዉን ነበርቲ ጣብያ ሩባ ፈለግ ገሊፆም። ብደረጃ ክልል ኣብዚ ክራማት ልዕሊ 3 ነጥቢ 5 ሚልዮን ፈልሲ ንምትካል ትልሚ ተታሒዙ ቕድመ ምድላዋት ከምዝተወገኑ ኣመራርሓ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ኣብቲ እዋን ሓቢሮም።

#ገ/መድህን ተ/መድህን

Previous article“ይትረፍዶ ትምህርቲ ክንመሃር ዝብላዕ እውን ኣይረኸብናን”ተመዛበልቲ ህፃናት፡፡
Next articleደግሲን ስግኣትን ኲናት ሱዳን