Home ዜና ዑደት ርእሳነ ምምሕዳርን ከንቲባታትን ኣብ መቐለ

ዑደት ርእሳነ ምምሕዳርን ከንቲባታትን ኣብ መቐለ

668

ርእሳነ ምምሕዳር ኣብ ትግራይ ርእሳነ ምምሕዳር ዝተፈላለያ ክልላት ኢትዮጵያ ኣብ ዓለምለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባ ነጋ ብፕሬዝዳንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ ካልኦት ሰብ መዚ ትግራይ ኣቀባብላ ተገይሩሎም።

እቲ ብኣይተ ኣደም ፋራሕ ዝተመርሐ ልኡኽ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ፋብሪካ ሸባ ሌዘር ዑደት ክገብር እዩ። ድሕሪ እቲ ዑደት ምስ ኣመራርሓ ግዜያዊ ምምሕዳር ከም ዝዝትዩ ዝወፀ መርሃ ግብሪ የመላኽት።

ብገብረመስቀል ኪሮስ