Home ዜና ፋሽስት ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ከተማ ዶንጎላት ብዝካየዶ መስካሕከሒ ደብዳብ ድሮን 5...

ፋሽስት ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ከተማ ዶንጎላት ብዝካየዶ መስካሕከሒ ደብዳብ ድሮን 5 ሰለማውያን ሰባት ሞይቶም

1785

ፋሽስት ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ 27 መስከረም 2015 ዓ/ም ካብ መቐለ 30 ኪሎ ሜትር ርሕቃ ትርከብ ከተማ ዶንጎላት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብዝካየዶ ደብዳብ ድሮን ዛጊድ ብዘለና ሓበሬታ 5 ሰባት እንትሞቱ ልዕሊ 42 ሰለማውያን ሰባት ከቢድ ጉድኣት ከምዝበፅሖም ሚዲካል ዳይሪክተር ሆስፒታል ዓይድር ዶ/ር ክብሮም ገ/ስላሴ ገሊፆም።