Home ዜና ሰላማዊ ሰልፊ ተመዛበልቲ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ

ሰላማዊ ሰልፊ ተመዛበልቲ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ

532
0

ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ

ወረርቲ ሓይልታት ካብ መሬትና ይዉፅኡ፣ግዝኣታዊ መሬት ትግራይ ናብ መረበቱ ይመለስን ካልኦትን ብዝብሉ ጭርሖታት ዝተዓጀበ ማዕበላዊ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ምክያድ ይርከቡ።

Previous articleድምፂ ኣብ ከተማ ዓብይ ዓዲ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ትግራይ-
Next articleብሰንኪ ወረርቲ ሓይልታት ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ ኣኽሱም ኣዕቒቦም ዝርከቡ ተመዛበልቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም።