Home ዜና ሰላማዊ ሰልፊ ተመዛበልቲ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ

ሰላማዊ ሰልፊ ተመዛበልቲ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ

765

ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ

ወረርቲ ሓይልታት ካብ መሬትና ይዉፅኡ፣ግዝኣታዊ መሬት ትግራይ ናብ መረበቱ ይመለስን ካልኦትን ብዝብሉ ጭርሖታት ዝተዓጀበ ማዕበላዊ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ምክያድ ይርከቡ።