Home ዜና ውሽጢ ዓዲ ስነ-ስርዓት ምንባር እምነ ሰረት

ስነ-ስርዓት ምንባር እምነ ሰረት

28

ኣብቲ ስነ-ስርዓት ፕሬዚዳንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ፣ኣምባሳደር ጃፓን ኣብ ኢትዮጵያ ሽባታ ሂሮኖሪ፣ወኪል ትካል ዩኒሴፍ ወኪል ትካል ጆይካን ካልኦት ላዕለዎት ኣመራርሓ ካብኔ ግዝያዊ ምምሕዳርን ኣብቲ ስነ-ስርዓት ተረኺቦም ኣለው።

#ብተክለወይኒ_ኪዳነ