Home Authors Posts by beshir seid

beshir seid

88 POSTS 0 COMMENTS

ዝኽሪ ሰማእታት ትግራይ

መዓልቲ ሰማእታት 15 ሰነ 2016 ዓ/ም "ሕድሪ ስውኣትና ንሕውየት" ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ከምዝኽበር ኾምሽን ሓርበኛታት ትግራይ ኣፍሊጡ። ትግራይ በቢ መዋእሉ ዝገጠምዋ ፈተናታት ንምምካት ማእለያ ዘይብሉ...

በዓል ዒድ ኣልኣድሓ ዓረፋ ኣብ ከተማ ዓዲግራት

በዓል ዒድ ኣልኣድሓ ዓረፋ ተምሳሌት ሰላምን ምትሕግጋዝን እዩ ኢሎም ሰዓብቲ እስልምና ከተማ ዓዲግራት ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝነብሩ ሰዓብቲ እምነት እስልምና መበል 1445 ዓመት በዓል ዒድ...

ዒድ ኣልዓድሓ ኣብ ማይጨዉ

በዓል ዒድኣልዓድሓ ዓራፋ እንተንኽብር ዝተፀገሙን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ተመዛቢሎም ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት ዝርከቡን ወገናትና ብምሕጋዝ ክኸውን ይግባእ ክብሉ ሰዓብቲ እምነት እስልምና ነበርቲ ከተማ...

መድረኽ ዘተ አብ ኽራማት ትግራይ

ኩነታት ዝናብ ክራማት 2016/17 ዓ.ም እናተኸታተልካ ናብ ረብሓ ምውዓል ከምዘድሊ ኢንስቲትዩት ትንበያ ሜትሮሎጂ ጨንፈር ትግራይ ኣገንዚቡ፡፡ ኢንስቲትዩት ትንበያ ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያ ጨንፈር ትግራይ ፣ኣብ ትግራይ ንዝቕፅሉ...

ምረቓ መፅሓፍ “ጭራሞ”

ብጋዜጠኛን ደራስን ሃይሉ ሳህለ ሃይሉ ዝተፅሓፈት “ጭራሞ” ዘርእስታ መፅሓፍ መደብል ግጥምታት ትግርኛ ተመሪቓ። ዳይሬክተር ኣካዳሚ ቋንቋታት ትግራይ ዳኒኤል ተኽሉ(ዶ/ር) ግጥሚ ከም ካልኦት ስነ-ፅሑፋት ብፅሓፍቲ ይኹኑ...

መግለፂ ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ

ማሕበረሰብ ሙስሊም መበል 1445 ዓመት በዓል ዒድ ዓልድሓ/ዓረፋ/ እንተኽብር ዝተፀገሙ ወገናት ብምሕጋዝ ክኾውን ከምዝግባእ ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ፀዊዑ። ሓፈሻዊ ቤትምኽሪ ጉዳያት እስልምና...

መድረኽ ምልዕዓል ዲጅታል ባንኪንግ ትግራይ

ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ትግራይ ብሰንኪ ጄኖሳይዳዊ ኲናት ዝዓነወ መሰረት ልምዓት ትግራይ ናብ ዝነብሮ ንምምላስን ብዝበለፀ ንምዝማንን ጠንኪርና ክንሰርሕ ኢና ኢሉ። ሓላፊ ቢሮ ሳይነስን ቴክኖሎጂን ትግራይ...

ትግራዋይ ኣትሌት ቢንያም መሓሪ ክብረ ወሰን ዓለም ትሕቲ 20 ዓመት ሰይሩ።

ኣትሌት ቢንያም ኣብ ስፔን ከተማ ነርጃ ኣብ ዝተኻየደ መፃረይ ውድድር ኦሎምፒክ እዩ ብጉያ 10 ሽሕ ሜትሮ ብትሕቲ 20 ዓመት ክብረ ወሰን ዓለም ኣመሓይሹ። ኣትሌት ቢንያም...

ዜና መጋባእያ ወረዳ ሓውዜን

ብስርቂ 9 ህዝባዊ ትካላት መስተ ማይ ዝተጠርጠሩ ተኸሰስቲ ፣ፅኑዕ ማእሰርቲ ተፈሪዱሎም። ነባርነቶም ወረዳ ሓውዜን ጣብያ ደብረብርሃን ቁሸት ዓዲ ቀያሕትን ዓዲ ብረን ዝኾኑ ተኸሰስቲ ፣በቲ ዝቐረበሎም...

ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናብ መበል 14 ስሩዕ ውድባዊ...

ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናብ መበል 14 ስሩዕ ውድባዊ ጉባኤ ዝቐርብ ገምጋማዊ ፀብፃብ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ፤ ብሙሉእ ድምፂ ከም ዘፅደቐ ኣፍሊጡ። ህወሓት...