Home ዜና ኣባል ማእኸላይ ኮማንድ መንግስቲ ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ካብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ

ኣባል ማእኸላይ ኮማንድ መንግስቲ ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ካብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ

1338

ልፍንታውያን ወረርቲ ብኣድያቦ፣ ዘላንበሳን ራማን ዝኸፈትዎ ሰፊሕ ወራር ፈሺሉ ሕዚ ድማ ብደቡብን ዓዲ ኣርቃይን ሓዲሽ ወራር ጀሚሮም።
– ፅላእቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢሮብን ኩናማን ጀኖሳይድ ኣጠናኽሮም ቀፂሎም ኣለዉ።
– ኣብ ዝሓለፈ 50 መዓልቲታት ሰራዊት ትግራይ ብቃላት ንምግላፅ ዘፀግም መስተንክራዊ ዓወታት ሓፊሱ እዩ።
– ሕብረት ኣፍሪካ ዘተ ሰላም ኢሉ ዝገበሮ ፃውዒት መንግስቲ ትግራይ ኣይቕበልን ንክብል ተሓሲቡ ፀለመ ንምክያድ ዝትገበረ ሽርሒ እዩ ነይሩ።
ምሉእ እቲ መግለፂ ድሕር ሕዲት ደቓይቕ ክቐርብ እዩ ተኸታተሉና።3 ጥቅምቲ 2015 ዓ/ም