ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ መበል 55 ጉባኤ ኣፍሪካ ብሄራዊ ኮንግረስ ተረኺቡ ናይ ምሕዝነት...

0
ህወሓት ኣፍሪካ ብሄራዊ ኮንግረስ (ኣብኮ) ካብ 07 ታሕሳስ ክሳብ 11 ታሕሳስ 2015ዓ.ም ኣብ ጆሃንስበርግ ኣብ ዘካየዶ መበሊ 55 ጉባኤ ንኽሳተፍ ብዝተገበረሉ ዕድመ መሰረት ብወኪሉ...

ሓገዝ ንተመዛበልቲ ዞባ ምብራቕ ትግራይ

0
ዲያስፖራ ትግራይ ማሕበር ቀዳሞት ተምሃሮ ዛላምበሳን ከባቢኣን ንልዕሊ 2400 መራሕቲ ስድራ ተመዛበልቲ ወረዳ ጉሎመኸዳን ከተማ ዛላምበሳን ልዕሊ 6 ሚልዮን ብር ሓጊዞም፡፡ ብሰንኪ ኣራዊት ሰራዊት ውልቀ...

ጠለብ መሰረታዊ መድሓኒትን ናውቲ ሕክምናን

0
ድሕሪ ስምምዕነት ቀዋሚ ቶኽሲ ደው ምባል ሰብአዊ ሓገዝን መድሓኒትን ናብ ትግራይ ንምእታው ምድንጓያት ዋላኳ እንተነበረ ካብ ሕዳር 6/2015 ዓ/ም ጀሚሩ መሰረታዊ ዝበሃሉ መድሓኒትን ናውቲ...

ጉድእቲ ኣካል ህፃን

0
ንኣካላዊ ምንቅስቃስ ይኹን ንምዝራብ ዘይተዓደለት ጋል 7 ዓመት ህፃን የኣብስራ ኣቤል  ህፃን 9 ወርሒ ከላ ብሰንኪ ዝገጠማ ጥዕናዊ ፀገም ከም ካልኦት መሰታ ዕድሚኣ  ሙሉእ...

ክብሪ እኖታታ ዝሰኣነት ኣዶ

0
ስላም ንኹሉ ፍጡር ኣድላይ እዩ፡፡ ሰላም ዝሓረሞ ኣካል ባና ሰላም እንትሰምዕ ተስፍኡ ንኹሎም ሕሰማቱ ዓብሊሉ ቃንዝኡ የህድአሉ። ጥቅምቲ 23/ 2015 ዓ.ም ዝተበሰረ ውዕሊ ሰላም...

ብሕማም ሽኮር ንዝተጠቕዐ ህፃን

0
ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተነበረ ኩለመዳይ ዕፅዋ ስዒቡ ዝተፈጠረ ስእነት መድሓኒት ብሓፈሻ ንመላእ ትግራይ ብፍላይ ድማ ሕዱር ሕማም ንዘለዎም ወገናት ዓብይ ስቅያት ኮይኑ ይቕፅል...

ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ልምዓት ስነ-ህዝብን ገንዘባዊ ሓገዝን  UNFPA ተወካሊት ሱዛን ማንዶንግ ዝሓዘ ጉጅለ...

0
ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ልምዓት ስነ-ህዝብን ገንዘባዊ ሓገዝን  UNFPA ተወካሊት ሱዛን ማንዶንግ ዝሓዘ ጉጅለ ልኡኽ ሎሚ ዕለት 29-ሕዳር 2015 ዓ.ም ኣብ ሪፋራል ሆስፒታል ዓይደር...

ምውፃእ ሰራዊት ትግራይ

0
ኣብ መንጎ መንግስቲ ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ድሕሪ ዝተበፀሐ ስምምዕነት ሰላም  ካብ 60 ክሳብ 65 ሚኢታዊ ዝበፀሕ ሰራዊት ትግራይ ካብ መስመራት ውግእ ከምዝወፀ ዋና ኣዛዚ...

ክሳብ 65 ሚእታዊ  ሰራዊት ትግራይ ካብ  መስመር ውግእ ከምዝወፀአ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ...

0
03 ሕዳር 2015 ዓ/ም   ንጋዜጠኛታት  ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ካብ ስሳ ክሳብ ስሳን ሓሙሽተን  ሚእታዊ ሰራዊት ትግራይ ካብ መስመራት ውግእ ከምዝወፀ ገሊፆም ፡፡    ድሕንነት  ህዝቢ...

ፃውዒት ዓለም ለኸ ምሁራንን ሰብ ሞያን ትግራይ

0
---- ኣብ ፕሪቶርያ ዝተበፅሐ ውዕል ተኹሲ ደው ምባልን ኣብ ናይሮቢ ዝተበፅሐ ስምምዕነት ኣፈፃፅማ ተግባርን ሙሉእ ድጋፉ ዝገለፀ ዓለም ለኸ ምሁራንን ሰብ ሞያን ትግራይ፤ ብመሰረት እቶም...