ሓገዝ ምግብና ንተምሃሮ

0
ሜሪስ ሚልስ ዝተባሃለ ትካል ምግባረ ሰናይ ኣብ ወረዳ ገራዓልታ ንዝማሃሩ ልዕሊ 4ሽሕን 5 ሚኢትን ተምሃሮ ኣብ ቤት ትምህርቶ ይምግብ ከምዘሎ ተፈሊጠ። ትካል ምግባረ ሰናይ ሜሪስ...

ውግእ ወርሰገ ሕላገት ጅግንነት ተጋሩ

0
ዘይተሰነዱ ታሪኻዊ ፍፃመታት ብመፅናዕትን ምርምርን ኣፍልጦ ክረኽቡን ፤ ፍሉጣት ታሪኻት ድማ ብመዳይ ኢኮ ቱሪዝም ናብ ተጠቃምነት ክሳጋገሩን ደገፍን ክትትልን ከም ዝገብር ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን...

ብጥሜት ዝተሰኮነ ስድራ

0
ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ሰብ ሰራሕን ተፈጥራውን ድርቂ ንጥሜትን ሕማምን ዝተሰኮነ ስድራ ፃውዒት ብፅሑልና፡፡ ወ/ሮ ለተስላሰ ወ/ገብርኤል ነባሪት ወረዳ ኣበርገለ የጭላ ጣብያ ፈለገ ሂወት እየን፡፡...

ልሙዕነት ሓመድን  መፍረይነትን

0
ፀገማትና ብዘላቅነት  ዝፍትሑ ብዓርሰ ምርኮሳ  ብምዃኑ  መሃዝቲ  ክነተባብዕ  ይግባእ--- ጀነራል ፃድቃን ገ/ትንሳኤ ምክትል ፕረዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ፃድቃን ገ/ትንሳኤ ፀገማት ትግራይ ዝፍታሕ ብዓርሰ ምርኮሳ...

ጉጅለ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ

0
ኣሜሪካ ፀገም ህዝቢ ትግራይ ንክፈትሕ ዝተፈረመ ዉዕሊ ፕሪቶሪያ ተግባራዊ ንክኾን ክትሰርሕ እያ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ህዝቢ ትግራይ ኣጋጢምዎ ዘሎ ፀገም መንግስቲ ኣሜሪካ ብዝግባእ ከምዝግንዘብን ነዚ...

ሓገዝ ዲያስፖራ ንሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር

0
ኣብ ሰዊዘርላንድን ኣሜሪካን ዝነብሩ ዲያስፖራ ትግራይ ልዕሊ 1 ሚልዮን ብር ንሪፈራል ሆስፒታል ዓደር ሓጊዞም፡፡ ኣብ ሰዊዘርላንድን ኣሜሪካን ዝነብሩ ግዱሳት ዲያስፖራ ትግራይ ንመግዘኢ ናውቲ ሕክምና ዝውዕል...

ሓይሊ ዕማም ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ

0
ኣብ ትግራይ  አጋጢሙ  ዘሎ  ዝኸፍአ ድርቅን ጥሜትን  ህፁፅ ምላሽ ንምሃብ ዝተጣየሸ ሓይሊ ዕማም ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ትግራዋይ ብምትሕብባር  ህፁፅ ሰብኣዊ...

ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ትግራይ

0
ስራሕቲ ዳግመ ሕውየት ሃፍቲ ተፈጥሮ ትግራይ ከቢድ እዋን ፅንተትን ገልታዕታዕ ስደትን ሰጊሮም መሬት እስራኤል ዝረገፁ ናይ መጀመርያ ሰፈርቲ ብድኽነት ዝተጓሳቀሉ መሬቶም ንሕርሻ ዘይጥዕም ምድረ በዳ...

ምንዳይ መፍትሒ ንፀገማት ትግራይ

0
ዓለምለኸ ሙሁራት ትግራይ ሕልኽላኽ ፀገማት ትግራይ ንኽፍትሑ ዝሐግዙ ብመፅናዕቲ ዝተደገፉ ሓሳባት ኣቕሪቦም። ዓለምለኸ ሙሁራትን ሰብ ሞያን ትግራይ/ጂኤስቲኤስ/ሕልኽላኽ ፀገማት ትግራይ ንኽፍትሑ ዝሐግዙ ብመፅናዕቲ ዝተደገፉ ሓሳባት ንግዝያዊ...

ሓገዝ ልምዓታዊ ስፍትኔት ንተመዛበልቲ

0
ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ወገናት ን68,855 ሰባት ተጠቀምቲ ዝገብር መደብ ልምዓታዊ ሰፍትኔት ተጀሚሩ። እቲ ሓገዝ ካብ ባንኪ ዓለም ዝተረከበ  ኮይኑ ኣብ ከተማ መቐለን...