Home ዜና ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ሃገራት ዓባይ ብሪታንያን ጣልያንን ኣብ ዙርያ መለሽ ሕውየትን ዳግመ...

ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ሃገራት ዓባይ ብሪታንያን ጣልያንን ኣብ ዙርያ መለሽ ሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ትግራይ ዕዙዝ ኣበርክቶ ክፃወታ ፀዊዖም።

952

ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ነዚ ዝሓበሩ ምስ ኣምባሳደራት ዓባይ ብሪታንያን ጣልያንን ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ተቐቢሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ኣብ ዝዘተይሉ እዋን ኢዩ።

ብኣምባሳደር ዓባይ ብሪታንያ ኣብ ኢትዮጵያ ዳረን ዌልች ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ሎሚ 18 ጉንበት 2015 ዓ/ም ምስ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣብ ዙርያ ዛዕባታት ከይዲ ህንፀት ሰላም፣ ምርግጋጋፅ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ፣ ምምላስ ተመዛበልቲ፣ ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝ፣ ኣብ ሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ትግራይ ካልኦት እዋናዊ ዛዕባታትን ኣድማዒ ምይይጥ ዘካየዱ ኮይኖም፣ መንግስቲ ዓባይ ብሪታንያ ኣብ ሕውየትን ዳግመ ህንፀንትን ትግራይ ኣድላይ ሓገዝ ከምዝገብር እቶም ኣምባሳደር ገሊፆም።

ብተዛማዲ ድማ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ምስ ኣምባሳደር ጣልያን ኣብ ኢትዮጵያ ኣጎስቲኖ ፓለሰ እውን ኣብ ተመሳሰልቲ ዛዕባታት ሎሚ 18 ጉንበት 2015 ዓ/ም ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ተቐቢሎም ዘትዮም።

ኣምባሳደር ጣልያን ኣብ ኢትዮጵያ ኣጎስቲኖ ፓለሰ ብወገኖም፣ ሃገሮም ጣልያን፣ ሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ትግራይ ከም እትድግፍ ገሊፆም።ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ፣ ሃገራት ኢንግልዝን ጣልያንን ኣብ ዙርያ መለሽ ሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ትግራይ ዕዙዝ ኣበርክቶ ክፃወታ ፀዊዖም ክብል ቤት ፅሕፈት ፕረዝደንት ትግራይ ሓቢሩ።