DON'T MISS

ቃልሲ ኣንፃር ውልቀ መላኪ ኢሳያስ ኣፈወርቂ

0
ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ንኣሽሓት ዓመታት ሓቢሮም ዝነበሩን እዋን ስልጣነታት ዳኣማትን  ኣኽሱምን ኢሉ እውን ክሳብ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ኣብ ሓደ ምሕደራ ዝነበሩ  ኣብ መዋእሎም ሓበራዊ...

ሓንካሪ ተግባራት ፋሽስታዊ ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ

0
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ፋሽስታዊ ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ ሕዚ እውን ንመስርሕ ሰላም ዘዐንቕፍ ቀይዲ በተኽ ተግባራቱ ኣትሪሩ ቐፂሉሉ ይርከብ ከም ኣገላልፃ ኣይተ ጌታቸው ረዳ...

ኪነ ጥበብ ትግራይን ምዕቃብ ታሪኽን ጅግንነትን ህዝቢ ትግራይን

0
ሕድሪ ስውኣትና ዓቂብና ጀኖሳይድ ትግራይ ኣብ ምስናድን ብሩህ ተስፋ መፃኢት ትግራይ ኣብ ምርግጋፅን ዝግብአና ኩሉ ንምኽፋል ድልዋት ኢና ክብሉ ሰብ ሞያ ኪነ ጥበብ ትግራይ...

LATEST ARTICLES