LATEST ARTICLES

ሓገዝ ናዉቲ ትምህርቲ ንተምሃሮ ሳሓርቲ

0

ሓደ ኣብራሃም ማርዮ ዝተብሃለ ግዱስ ትግራዋይ ምስ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝነብሩ ተጋሩ ብምትሕብባር ኣብ ዞባ ደቡብ ሞብራቕ ትግራይ ወረዳ ሰሓርቲ እትርከብ 1ይ ብርኪ ቤት ትምህቲ ሓርነት ንዝመሃሩ ተምሃሮ ብ240 ሽሕ ቅርሺ ወፃኢ ዝተዓደገ ናውቲ ትምህቲ ሓጊዙ።እቲ ሓገዝ ናዉቲ ንኣስታት 300 ተምሃሮ ነብሲ ወከፎም 6 ደፍተር፣ሓደ ቦርሳ፣ 2 ቢሮን እርሳስን ድጋፍ ተገይርሎም። ርእሰ መምህር ቤት ትህርቲ ሓርነት መ/ር ገ/ማርያም ተስፋይ...

ኩሉ ፀገማት ተፃዊርና ዝዓነው ከተማታትና ዳግመ ንኽሓዉዩን ንኽህነፁን ሓቢርና ክንሰርሕ ይግባእ፦ ወ/ሮ ያለም ፀጋይ

0

ሚኒስተር ከተማን መሰረተ ልምዓትን ምስ ቢሮ ልምዓት ከተማን ኮንስትራክሽንን ትግራይ ብምትሕብባር ንኣመራርሓን ሰብ ምያን ካብ 23/09/15- 26/09 /2015 ዝፀንሕ ስልጠና እናሃበ ይርከብ፡፡ እቲ ስልጠና ኣብ ህንፀት ዓቕሚ ሰብ ምያን ኣመራርሓን ሕውየት ስነ ልቦና ፣ ሕውየት ከተማታትን ኮንስትራክሽንን ትልሚ ቀፀልቲ 3 ኣዋርሕ ፣ ምሕደራ መሬትን ፅሬትን ፅባቐን ከተማታትን ከም ዝኾነ ሓላፊት ቢሮ ልምዓት ከተማን ኮንስትራክሽንን ትግራይ ወ/ሮ ኣልማዝ ገ/ፃዲቅ ተዛሪበን፡፡ ...

”ሕቶ ብምልዓልና ግዳይ ማእሰርቲ፣ ምፍርራሕን መዉቃዕትን ኮይና”-ነበርቲ ዶግዓ ተንቤን

0

ብመሰረት ካብ ሕ/ሰብ ዝመፀኣና ጥቆማ ኣብ ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ጣብያ ሚካኤል ዓብይ ተረኺብና ዝ ተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ኣዘራሪብና ኣብታ ጣብያ ብርክት ዝበሉ ህዝቢ ዘልዕሎም ፀገማት ከም ዘለዉን ካብዚኣቶም ጎሊሁ ዝረአ ድማ ንህዝቢ ተባሂሉ ዝመፀ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣማሓደርቲ ጣብያን ቁሸትን ብደቆምን ብኣንስቶምን ዘይብሎም በዝሒ ዕያል እንዳባዝሑ ይወስድዎ፣ሓደ ኣመራርሓ ኣብ ክልተ ሰለስተ ቁሸት ደጋጊሙ ይወስድ፣ ንዝፈተዉዎን ዝፈልጥዎን ዘይፍትሓዊ ሰብኣዊ ሓገዝ ክህቡ...

ዑደት ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ኢትዮጵያን ጅቡቲን

0

ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ውፃኢ ኣሜሪካ ሎሚ 22 ግንቦት ኣብ ዘውፀኦ መግለፂ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ካብ 23 ጀሚሩ ክሳብ 29 ጉንበት ኣብ ጅቡቲን ኢትዮጵያን ፃንሒት ከም ዝገብሩ ኣፍሊጡ። ማይክ ሃምር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝህልዎም ፃንሒት ናብ ትግራይ ብምጉዓዝ ኣብ ዙርያ ትግበራን ኣፍፃፅማን ስምምዕነት ፕሪቶሪያ፣ ስግግር ፍትሕን ተሓታትነትን ኣድሂቦም ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከምዝዝትዩ...

ድምፂ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ

0

ቕድሚ ኽረምቲ ናብ መረበቶም ብቕልጡፍ ክምለሱ ኣብ ከተማ ዓብይ ዓዲ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ህፃናትን ኣዴታትን ዞባ ምዕራብ ትግራይ ሓቲቶም።ወረርቲ ሓይልታት ካብ ትግራይ ክወፅኡን ናብ መረበቶም ክምለሱን ህፃናትን ኣዴታትን ዞባ ምዕራብ ትግራይ ገሊፆም። ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝተመዛበሉ ልዕሊ ሸውዓተ ሽሕ ህፃናት፣ኣዴታትን ካልኦት ወገናትን ኣብ ትካል ገባሪ ሰናይ እምሆይ ፀጋ ከምዘለውን ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ እቲ ትካል ኰይኑ ምህላውን ድማ ኣተሓባበርቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ሰላማዊት...

ኲናት ሱዳን ንምዕራፍ ዝቐረበ መፍትሒ ሓሳብ

0

ግጭት ሱዳን ንምፍታሕ ሓዱሽ መፍትሒ ሓሳብ ከም ዘዳለወ ሕብረት ኣፍሪካ ኣፍሊጡ፡፡ ካውንስል ፀጥታን ድሕንነትን ኣፍሪካ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ንዘሎ ግጭት ብሰላማዊ መንገዲ መዕለቢ ክህልዎ መፍትሒ ሓሳብ ኣቕሪቡ፡፡ እቲ ካውንስል ንዘቕረቦ እማመ ዝተቐበለ ሕብረት ኣፍሪካ ብግዲኡ፤ ኣብ ግጭት ዘለዉ ኣካላት ፍልልዮም ኣፅቢቦም ዘላቒ ተኹሲ ደው ምባል ክገብሩ ፃውዒት ኣቕሪቡ፡፡ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ካውንስል ፀጥታን ድሕንንትን 20 ጉንበት 2015 ዓ.ም ኣብ...

ኣብ ምጥፍፋእ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣመልኪቱ ዝካየድ ኣብ ዘሎ ምፅራይ ሓበሬታ ብምሃብ ህዝቢ ክሳተፍ ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ትግራይ ፀዊዑ።

0

ቅድሚ ሰሙናት ፕረዝደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዕላዊ ዝገበርዎ ሓሙሽተ ኣባላት ኣመራርሓ ዘለዉዎ ሓይሊ ዕማም ዛጊድ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ይውግን ከምዘሎ ዝገለፀ ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ትግራይ፣ ነቲ ምፅራይ ዝሕግዝ ሓበሬታታት ኣብ ምሃብን ነቶም ዝተዋፈሩ ኣካላት ምፅራይ ኣብ ምድጋፍን ህዝቢ ዘርእዮ ዘሎ ተሳትፎ ዝነኣድ ምዃኑ ሓቢሩ። ዝተጀመረ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ብዝበለፀ ንምጥንኻርን እቲ ምፅራይ መረዳእታታት ንምጥንኻርን ዝተፈላለዩ ሜላታት መራኸቢ ተጠቒሙ...

ዕድላት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ፀንቂቕና ብምጥቃም ረብሓ ህዝብና ንምርግጋፅ ክንረባረብ ኢና!

0

------- መበል 32 ዓመት በዓል 20 ጉንበት ብዝምልከት ዝወፀ መግለፂ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ።በዓል 20 ጉንበት ውፅኢት ቃልስን መስዋእትን ህዝቢ ትግራይ እያ፤ በዚ ድማ ኣብ ልብን እምነትን ትግራይ በሪኽ ስፍራ ኣለዋ። ህዝቢ ትግራይ ንዘበናት ተዳዕኒንዎ ዝነበረ ድርብ ጭቆናን ወፅዓን 20 ጉንበት 1983 ዓ.ም ካብ እንግድዓኡ ምድርባይ ክኢሉ እዩ ክብል ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ኣብ ዝለኣኾ መግለፂ በዓል 20 ጉንበት...

ብምትሕብባር ቢሮ ጥዕና ትግራይ፣ሚኒስተር ጥዕና ፌዴሪኢን ሂማልያ ካታራክትን ኣብ ሆስፒታል ሕክምና ዓይኒ ኲሓ ክሳለጥ ዝቐንየ ካልኣይ ዙርያ ግልጋሎት ሕክምና ዓይኒ ተዛዚሙ።

0

በቲ ዝተኻየደ ወፍሪ ግልጋሎት ሕክምና ዓይኒ ግልጋሎት ሕክምና ዓይኒ ዝረኽቡ ወገናት ብርሃን ዓይኖም ከም ዝተመለሰሎም ገሊፆም።ኣብ ካልኣይ ዙርያ ወፍሪ ሕክምና ዓይኒ ሞራን ፀጉሪን ብዋናነት ካብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ንዝመፁ ተገልገልቲ ዝተውሃበ እንትኸውን ዛጊድ ልዕሊ 1000 ወገናት ተጠቀምቲ እቲ ግልጋሎት ኮይኖም ከም ዘለዉ ክኢላ ርክብ ህዝቢ ሆስፒታል ኲሓ ኣይተ ብርሃኑ ዋህድ ተዛሪቦም።ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኻየደ ጀኖሳይዳዊ...

ኣገልግሎት ምጽራይ ነተጉቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይን ዶባዊ ከባቢታትን ክዋፈር ተፈቒዱሉ።

0

መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ነታጒን ካልእ ተረፍ ኣፅዋርን ናይ ምእላይ ዕማም ዝተዋህቦ ኣገልግሎት ምፅራይ ነተጉቲ ሕቡራት ሃገራት (UNMAS) ብቐንዱ ኣብ ትግራይን ኩናት ዝተኻየደሉ ዶባት ሰሜን ኢትዮጵያን ክዋፈር ፍቓድ ሂቡ። ብመሰረት ሓበሬታ ሕብረት ኣፍሪቃ፡ ኣገልግሎት ምጽራይ ነተጉቲ ሕቡራት ሃገራት፡ ኣብ ትግራይ ካልኦት ኲናት ዝተኻየደሎም ብኲናት ዝተሃስየ ከባቢታት ዝርከብ ከባቢታት ነታጒን ካልእ ዘይተፈንጀረ ተረፍ ኣፅዋርን ኣብ ነበርቲ ጉድኣት የብጽሕ ብምህላዉ ንምፅራይ ስልጣን ተዋሂብዎ...