LATEST ARTICLES

ዝኽሪ ሰማእታት ትግራይ

መዓልቲ ሰማእታት 15 ሰነ 2016 ዓ/ም "ሕድሪ ስውኣትና ንሕውየት" ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ከምዝኽበር ኾምሽን ሓርበኛታት ትግራይ ኣፍሊጡ። ትግራይ በቢ መዋእሉ ዝገጠምዋ ፈተናታት ንምምካት ማእለያ ዘይብሉ ከበድቲ መስዋእቲ ከፊሉ እዩ ዝበለ እቲ ኾምሽን ሎሚ ዓመት ኣብ ዝኽበር መበል 36 ዓመት መዓልቲ ስውኣት ሕድሪ ሰማእታትና ንምፍፃም ቃል እንኣትወሉን እነሕድሰሉን እዩ ኢሉ። እቲ በዓል ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ኣብ መላእ ዓለም ከምዝኽበር ዝገለፀ ኾምሽን ሓርበኛታት ትግራይ...

በዓል ዒድ ኣልኣድሓ ዓረፋ ኣብ ከተማ ዓዲግራት

በዓል ዒድ ኣልኣድሓ ዓረፋ ተምሳሌት ሰላምን ምትሕግጋዝን እዩ ኢሎም ሰዓብቲ እስልምና ከተማ ዓዲግራት ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝነብሩ ሰዓብቲ እምነት እስልምና መበል 1445 ዓመት በዓል ዒድ ኣልኣድሓ ዓረፋ ብዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ስነስርዓት ኣኽቢሮም። እቲ በዓል ዝተፀገሙን ዝሓመሙን ወገናት ብምሕጋዝ ክኸውን ከምዝግባእ ተወካሊ ፕረዚደንት ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ዞባ ምብራቕ ትግራይ ሸኽ ኣሕመድ መሓመድ ምዒዶም። ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ኣብታ ከተማ ተዓቂቦም ዝርከቡ ተመዛበልቲ ወገናት ብምሕጋዝ...

ዒድ ኣልዓድሓ ኣብ ማይጨዉ

በዓል ዒድኣልዓድሓ ዓራፋ እንተንኽብር ዝተፀገሙን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ተመዛቢሎም ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት ዝርከቡን ወገናትና ብምሕጋዝ ክኸውን ይግባእ ክብሉ ሰዓብቲ እምነት እስልምና ነበርቲ ከተማ ማይጨው ተዛሪቦም። ፀሓፊ ጉዳያት እስልምና ዞባ ደቡብ ሸኽ ከድር ዓብዱልቓድር ጁሃር ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ህዝቢ ትግራይ ብምኽንያት ኣብ ትግራይ ዝተኣወጀ ወራር ንፀገማት ተቓሊዑ እዩ ዘሎ ብምባል ማሕበረሰብ ሙስሊም ተረኺቡ ዘሎ ተነፃፃሪ ሰላም ተጠቒሙ ሃይማኖታዊ መፅሓፍ...

መድረኽ ዘተ አብ ኽራማት ትግራይ

ኩነታት ዝናብ ክራማት 2016/17 ዓ.ም እናተኸታተልካ ናብ ረብሓ ምውዓል ከምዘድሊ ኢንስቲትዩት ትንበያ ሜትሮሎጂ ጨንፈር ትግራይ ኣገንዚቡ፡፡ ኢንስቲትዩት ትንበያ ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያ ጨንፈር ትግራይ ፣ኣብ ትግራይ ንዝቕፅሉ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ንዝህሉ ትንበያ ሜትሮሎጂ ንምግምጋም መድረኽ ዘተ ኣብ ከተማ ውቕሮ እናሳለጠ ይርከብ። እቲ መድረኽ ዘተ ምስ ሰብ ሞያ እቲ ዓውዲ ዝሳለጥ ዘሎ ኮይኑ ኩነታት ትንበያ ለውጢ ኣየር ዓለም ብምግዛብ ፣ ኣብ ትግራይ ክህሉ ዝኽእል ወቕቲ...

ምረቓ መፅሓፍ “ጭራሞ”

ብጋዜጠኛን ደራስን ሃይሉ ሳህለ ሃይሉ ዝተፅሓፈት “ጭራሞ” ዘርእስታ መፅሓፍ መደብል ግጥምታት ትግርኛ ተመሪቓ። ዳይሬክተር ኣካዳሚ ቋንቋታት ትግራይ ዳኒኤል ተኽሉ(ዶ/ር) ግጥሚ ከም ካልኦት ስነ-ፅሑፋት ብፅሓፍቲ ይኹኑ ኣንበብቲ ትኹረት ከይተውሃቦ ምፅንሑን ሐዚ ግን ንመድብል ግጥሚታት ጭራሞ ሓውሱ ብርክት ዝበሉ ግጥሚታት ይሕተሙ ምህላዎም ኣረዲኦም። ብግጥሚ ኣቢልና ታሪኽ፣ ባህልና ካልኦት ክብርታትናን ክንገሊፅን ክንስንድን ከምእንኽእል ካብ መድብል ግጥሚታት ጭራሞን ካልኦትን ንምርኣይ ንኽእል ኢና ኢሎም ዶ/ር ዳንኤል። ነታ...

መግለፂ ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ

ማሕበረሰብ ሙስሊም መበል 1445 ዓመት በዓል ዒድ ዓልድሓ/ዓረፋ/ እንተኽብር ዝተፀገሙ ወገናት ብምሕጋዝ ክኾውን ከምዝግባእ ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ፀዊዑ። ሓፈሻዊ ቤትምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ናይ ሎሚ በዓል ዒድ ዓልድሓ ኣብ ተነፃፃሪ ሰላምን ብዙሓት ኣመንቲ ንሓጂ ናብ መካ ኣብ ዝኸድሉን ዝኽበር እዩ ዝበሉ ፕረዚደንት እቲ ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ሸኽ ኣደም ዓብድልቃድር ፤ ይኹን እምበር ብርክት ዝበለ...

መድረኽ ምልዕዓል ዲጅታል ባንኪንግ ትግራይ

ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ትግራይ ብሰንኪ ጄኖሳይዳዊ ኲናት ዝዓነወ መሰረት ልምዓት ትግራይ ናብ ዝነብሮ ንምምላስን ብዝበለፀ ንምዝማንን ጠንኪርና ክንሰርሕ ኢና ኢሉ። ሓላፊ ቢሮ ሳይነስን ቴክኖሎጂን ትግራይ ዶ/ር ከላሊ ኣድሀና ባንኪታት ፣ኢንዳስትሪታትን ወሃብቲ ሰርቪስን ብወረቐትን ካሊኦት ስራሕትን ኣወግድና ኣብ ዳግመ ህንፀት ዲጅታል ባንኪንግ ትግራይ ባንኪ ንግዲ ዝጀመሮ ስራሕቲ ዲጅታል ባንኪንግን ካልኦት እውን ክስዕብዎን መንግስቲ ኣድላይ ደገፍ ከምዝገብርን ገሊፆም። ዋና ዳይሬክተር መቐለ ዲስትሪክ ባንኪ...

ትግራዋይ ኣትሌት ቢንያም መሓሪ ክብረ ወሰን ዓለም ትሕቲ 20 ዓመት ሰይሩ።

ኣትሌት ቢንያም ኣብ ስፔን ከተማ ነርጃ ኣብ ዝተኻየደ መፃረይ ውድድር ኦሎምፒክ እዩ ብጉያ 10 ሽሕ ሜትሮ ብትሕቲ 20 ዓመት ክብረ ወሰን ዓለም ኣመሓይሹ። ኣትሌት ቢንያም ኣብቲ ውድድር ራብዓይ ደረጃ ሒዙ ዋላ እኳ እንተዛዘመ ብትሕቲ 20 ዓመት ግን ሓዱሽ ክብረወሰን ዓለም ኣመዝጊቡ እዩ። ነቲ ክብረ ወሰን ንምስባር 26 ደቒቓ፣37 ሴኮንድን 93 ማይክሮ ሴኮንድን ወሲድሉ። ካብ ፕሮጀክት ኣትሌቲክስ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ መቐለ ዝፈረየ...

ዜና መጋባእያ ወረዳ ሓውዜን

ብስርቂ 9 ህዝባዊ ትካላት መስተ ማይ ዝተጠርጠሩ ተኸሰስቲ ፣ፅኑዕ ማእሰርቲ ተፈሪዱሎም። ነባርነቶም ወረዳ ሓውዜን ጣብያ ደብረብርሃን ቁሸት ዓዲ ቀያሕትን ዓዲ ብረን ዝኾኑ ተኸሰስቲ ፣በቲ ዝቐረበሎም ክሲ ጥፍኣተኛታት ኮይኖም ስለዝተረኸቡ ካብ 8 ክሳብ 9 ዓመት ፅኑዕ ማእሰርቲ ቅፅዓት ከም ዝተፈረደሎም ተገሊፁ። ተኸሰስቲ ብመንግስትን ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ተሃኒፀን ንህዝቢ ብቐረባ ፅሩይ መስተ ማይ ይህባ ካብ ዝነበራ ትካላት መስተ ማይ ፣ ነተን ትሻዓተ ኣብ...

ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናብ መበል 14 ስሩዕ ውድባዊ ጉባኤ ዝቐርብ ገምጋማዊ ፀብፃብ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ፤ ብሙሉእ ድምፂ ከም ዘፅደቐ ኣፍሊጡ።

ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናብ መበል 14 ስሩዕ ውድባዊ ጉባኤ ዝቐርብ ገምጋማዊ ፀብፃብ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ፤ ብሙሉእ ድምፂ ከም ዘፅደቐ ኣፍሊጡ። ህወሓት ዘጋጠምዎ ውሽጣውን ግዳማውን ፀገማት ፈቲሑ ህዝባዊ ተልእኾኡ ንምፍፃም ዘኽእሎ መበል 14 ስሩዕ ውድባዊ ጉባኤኡ ንምክያድ ኣብ ምድላው ከም ዝርከብ ሓቢሩ። ነዚ መሰረት ብምግባር '' ውድብና ብምድሓን ንመድረኻዊ ተልእኾኡ ነብቅዕ !'' ብዝብል መሪሕ ሓሳብ መላእ ኣመራርሓን ኣባላትን...