LATEST ARTICLES

ዜና ዓወት – 21 መስከረም 2015 ዓ/ም

0

ንዝሓለፉ 39 መዓልታት ብኹሉ ግምባራት ብዘይምቁራፅ ሓይልታት ፋሽስት ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድን ፋሽስት መንግስቲ ኤርትራን ኩሉ ዓቕምታቶም ኣዋፊሮም ማእለያ ዘይብሉ ስሩዕን ዘይስሩዕን ሓይሊ ኣኽቲቶም ዝጀመርዎ መጠነ ሰፊሕ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምብራስን ምፅናትን ወፍሪ ወራር ሓየት ሰራዊትና ሕዚ እውን ብፅንዓት ይምክቶ ኣሎ።ንህልውናና ክንብል ተገዲድና ኣብ ዝኣተናዮ ኩናት ህዝብን መንግስትን ትግራይ መሬት ዓፋር ማእኸል ውግእ ከይኸውን ዝለዓለ ጥንቃቐ እናገበሩ ፀኒሖም እዮም። እንተኾነ...

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ወይከ ፈተኽ!!

0

----- ልፍንታውያን ወረርቲ ኣለና ዝበልዎ ኩሉ ሰራዊቶምን መሳርሒ ኲናትን ኣዋዲዶም ካብ 18 ነሓሰ 2014 ዓ.ም ጀሚሮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብኩሎም ኩርናዓት ናይ መወዳእታ ዝበልዎ መጠነ-ሰፊሕ ወራር እናካየዱ ይርከቡ። እዞም ሓይልታ ጀኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህዝባን ብምድርን ብኣየርን ማእለያ ዘይብሎም ገበናት እናፈፀሙ እዮም። ከተማታትን ገጠራትን ትግራይ እናደብደቡ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ወገናትናን መሰረተ ልምዓት ትግራይ እውን ከቢድ ጉድኣት እናብፅሑ እዮም። ንከተማትት...

ብክልል ዓፋር ብበራሕለ ዝመፀ 5 ክፍላተ ሰራዊት ውልቀመላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተደምሲሱ።

0

ብክልል ዓፋር ብበራሕለ  ናብ ትግራይ ንምእታው ዓሊሙ ዝተዋፈረ 5 ክፍላተ ሰራዊት ውልቀመላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተደምሲሱ። ክፍላተ ሰራዊታት 22፣ 30፣ 38፣ 61ን 67 ምስ መካናይዝድ ብርጌዳቶም ተሓጊዙ ንትግራይ ከበሳብስ ዓሊሙ ዝመፀ ሰራዊት፣ ብሓየት ሰራዊት ትግራይ  ተደምሲሱ። ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝርከብዎም ምዉታት፣ ቁሱላትን ምሩኻትን ኮይኖምን ተበታቲኖምን እዮም። ክብሉ ኣባል ሰንትራል ኮማንድ መንግስቲ ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትዊተር ገፆም ዕላዊ ጌሮም፡፡

መልእኽቲ ፕረዝዳንት መንግስቲ ትግራይ ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል(ዶ/ር)

0

ብከበድቲ መድረኻት ክንፍተን እኳ እንተተገደድና ከም ወርቂ ብሓዊ ተፈቲና፣ ታሪኽ ሰራሒነትናን ጅግንነትናን ዳግም ፀብለል ኢሉ ይኹላዕ ኣሎ! ርግፅ'ዩ እዚ እዋን'ዚ ብማእለያ ዘይብሎም ከበድቲ ብድሆታት እናተፈተንና፣ ከም ህዝቢ ቀፃልነትና ንምርግጋፅ ተገዲድና ኣብ ሓያል ተጋድሎ ከምዘለና ይፍለጥ። እንተኾነ በዞም ስፍሪ ቁፅር ዘይብሎም ከበድቲ ብድሆታት ተፈቲንና ፈተኽ ክንብል ኣይከኣልናን፣ የግዳስ ንኹሎም ከበድቲ መድረኻት ብተኣምራታዊ ተፃዋርነትን ጅግንነትን እናሰገርና፣ ከም ህዝቢ ታሪኽ ሰራሒነትናን ጅግንነትናን ዳግም...

ጉጅለ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ደብዳብ ድሮን ኣብ ልዕሊ ተሽከርካሪት ትካል ምግቢ ዓለም(WFP) ኣካይዱ

0

ጉጅለ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ተሽከርካሪት ትካል ምግቢ ዓለም(WFP) ደብዳብ ድሮን ኣካይዱ። ካብ ከተማ ሽረ ናብ ዛና ትጓዓዝ ዝነበረት ተሽከርካሪት ትካል ምግቢ ዓለም(WFP) ተማሊ ሰንበት 15 መስከረም 2015 ዓ/ም ብዝፈፀሙ ደብዳብ ድሮን ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ትካል ምግቢ ዓለም(#WFP) ከቢድ መግዳእቲ ኣካል እንተብፅሕ ኣብ ንብረት እውን ኣዕኒዩ እዩ።

“ፍትሓዊ ዕላማ ክሳብ ዝሓዝና ዋሕስ ህልውና ትግራይን ህዝባን ዝኾነ ሓየት ሰራዊትና መስተንክራዊ ጅግንነቱ ኣጠናኺሩ ክሳብ ዝቐፀለን ዓወት ህዝቢ ትግራይ ዝግሃደሉ እዋን ርሑቕ ኣይኸውንን።”ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ

0

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይህዝባዊ መኸተና ብዓወት ንምዝዛም ብፅንዓት ንረባረብ!!ህዝቢ ትግራይ ካብ ገፅ ምድሪ ንምጥፋእ ቆሪፆም ዝተልዓሉ ልፍንታውያን ወረርቲ ሓይልታት ንስምምዕ ተፃብኦ ደው ምባል ብትዕቢት ጥሒሶም ካብ 18 ነሓሰ 2014 ዓ.ም ጀሚሮም ብኩሎም ኣንፈታት ትግራይ ከም ብሓዲስ ብዝወለዕዎ ወራር ናብ ደማዊ ኩናት ክንኣቱ ተገዲድና ኢና። እዞም ፀላእቲ ቅድሚ ዓመታት ዝጀመርዎ ወፍሪ ጀኖሳይድ ንምምላእ "የኽእለና እዩ" ዝበሉዎ ኩሉ ዓይነት...

“ንስልጣን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክበሃል ናብ ዘይኣመናሉን ዘይምልከተናን ኲናት ተገፊፍና ኣቲና።”ኣብ ግንባር ኣድያቦ ዝተማረኹ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ

0

ኣብ ዘይኣመናሉን ዘይምልከተናን ኲናት ተገፊፍና ብምእታው ምእንተ ስልጣን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክንብል ወለድና ምስ ዝሰዓርዎም ፀላእትና ግንባር ፈጢርና ንህዝቢ ትግራይ እንትንወግእ ብምምራኽና ርእስና ክነድንን ክንሓፍርን ገይሩና እዩ ኢሎም ኣብ ግንባር ኣድያቦ ዝተማረኹ ምሩኻት ሰራዊት ኤርትራ፡፡ ብዋጋ ንእስነት መናእሰይ ኤርትራ መልካዊ ስርዓቱ ከቕፅልን ህዝቢ ትግራይ ከፅንትን ድቃስ ዝሰኣነ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ ሰሙን ብኹሎም ግንባራት ብዝፃሕተሮ ኩናት እንዳተለብለበ ኣገዲዱ...

መልእኽቲ ፕረዝዳንት መንግስቲ ትግራይ ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል(ዶ/ር)

0

ብሳላ'ቲ ፈተኽ ዘይብል ሓድነትናን ብፈተንቲ ኹነታት ዘይንደል ፅንዓትናን ዘይንሰግሮ ሩባ፣ዘይንወፆ ጎቦ የለን! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ሕልምን ውጥን ፀላእቲ፣ መሰል ርእሰ ውሳነናን ዓርሰ ምሕደራናን ብጉልበት ምጉዕፃፅ ጥራሕ ኣይነበረን፣ የግዳስ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ናይ ምንባር ተፈጥራዊ መሰልና ጉልበት ጨሪሶም ከጥፍኡና ከምዝተበገሱ ብግልፂ ኣብ ኣደባባያት እውን ከይተረፈ ብዘይምንም ሕንከት ዝገለፅዎ ሓቂ'ዩ። ስለዚ ባህሪ እዚ ኲናት'ዚ፣ በቲ ሓደ ገፅ ንሕና ከም ህዝቢ ከይንጠፍእ ህላወና ንምርግጋፅ ኣማራፂ ስኢንና...

ሰለማዊ ሰባት ዒላማ ዝገበረ ደብዳብ ድሮን ሎሚ 13 መስከረም 2015 ዓ/ም ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ።

0

ጉጀለ ፋሽስቲ ኣብይ ሎሚ ለይቲ ከባቢ ሰዓት 10፡30 ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ መንበሪ ሰላማውያን ሰባትን ሆቴላትን መዘናግዒ ቦታታትን ዝርከበሉ ከባቢ ደስታ ሆቴል ብዝፈፀሞ ፋሽሰታዊ ደብዳብ ኣብ ሰላማውያን ሰባት ሞትን ጉድኣትን ኣካልን ኣብፂሑ፡፡እቲ ጉጅለ ፋሽሽቲ ኣብ ዚ ቅነ ብዕለት መስከረም 8/2015ዓ/ም ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራባዊ ሕፃፅ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ብዝፈፀሞ ደብዳብ እውን ክልተ ኣሕዋት ትሕቲ ሓሙሽተ ዓመት...